Trucks

Volvo-FM-Electric-distance-city-trees.jpg

Aké je najlepšie alternatívne palivo pre ťažké nákladné vozidlá?

Lars Mårtensson
2024-04-16
Technológia a inovácie Elektromobilita Alternatívne palivá
Author
Lars Mårtensson
Riaditeľ odboru životného prostredia a inovácií v spoločnosti Volvo Trucks

Celý dopravný priemysel sa musí odkloniť od používania nafty a fosílnych palív. Mnohé podniky si však stále kladú otázku: Ktoré z rastúceho počtu alternatívnych palív sú dnes aj v budúcnosti pre nás najvhodnejšie?

Vlády aj spoločnosti si na celom svete stanovujú ambiciózne klimatické ciele. Cieľom Európskej zelenej dohodyskupiny National Climate Task Force v USA je dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, pričom Čína chce byť do roku 2060 uhlíkovo neutrálna. Medzitým viac ako 7 000 spoločností si stanovilo svoje vlastné klimatické ciele. Pre odvetvie dopravy a logistiky to znamená, že prechod od nafty je nevyhnutný a pre majiteľov nákladných vozidiel existuje niekoľko ciest k budúcnosti bez fosílnych palív.
 

„Neexistuje žiadne riešenie, ktoré by samo o sebe umožnilo dekarbonizovať celý dopravný priemysel,“ hovorí Lars Mårtensson, riaditeľ odboru pre životné prostredie a inovácie v spoločnosti Volvo Trucks. „Namiesto toho sú už dostupné alebo vyvíjané rôzne alternatívne palivá, no každé má svoje silné a slabé stránky. Kľúčom je všetky vyhodnotiť a zistiť, ktoré z nich je najvhodnejšie.”
 

Odpoveď na túto otázku sa v mnohých spoločnostiach bude líšiť v závislosti od viacerých faktorov vrátane geografickej polohy, dostupnosti, infraštruktúry a vlastných prevádzkových požiadaviek.

 

Aký je skutočný vplyv paliva na klímu a prečo je to dôležité?

Nutnosť znížiť emisie uhlíka je hlavnou hnacou silou rozvoja alternatívnych palív, preto je prirodzene dôležité zohľadniť ich celkový vplyv na klímu.
 

Nestačí jednoducho posúdiť výfukové emise (tank-to-wheel – od nádrže ku kolesu). Je potrebné zohľadniť aj to, ako sa palivo vyrába a distribuuje (od zdroja ku kolesu). Tieto faktory sa na jednotlivých trhoch budú líšiť a postupom času sa môžu meniť.
 

Napríklad úplný vplyv batériového elektrického nákladného vozidla na klímu je nízky, pokiaľ spotrebovaná elektrina pochádza z obnoviteľného zdroja, akým je vodná, solárna alebo veterná energia. Je však omnoho vyšší, ak je poháňané elektrinou vyrobenou z uhlia.
 

Niektoré výrobné procesy, napríklad u vodíka alebo syntetickej nafty, môžu byť energeticky náročné a zdroj tejto energie ovplyvňuje celkový dopad na klímu. V súčasnosti sa približne 99 % svetovej produkcie vodíka vyrába zo zemného plynu (známeho ako „sivý vodík“) a v skutočnosti môže mať väčšiu klimatickú stopu ako mnohé fosílne palivá, aj keď sa pri tejto technológií nevyprodukujú žiadne výfukové emisie.
 

Je potrebné zvážiť aj celkový vplyv paliva na životné prostredie. Napríklad hydrogenačne upravený rastlinný olej (HVO) má veľmi nízky dopad na klímu. Ak sa však vyrába s použitím palmového oleja, môže prispievať k odlesňovaniu. Existujú aj otázky o vplyve veľkovýroby HVO na poľnohospodárstvo a produkciu potravín.
 

Ak si chcete vytvoriť úplný obraz, môže byť veľmi prínosné vykonať posúdenie životného cyklu (LCA) paliva a zahrnúť aj vplyv vozidla na klímu počas celej jeho životnosti. Týka sa to všetkého, počínajúc surovinami použitými na výrobu vozidla až po jeho vyradenie z prevádzky.
 

Výpočet na základe predchádzajúcich hodnotení LCA môžete vykonať online pomocou kalkulačky environmentálnej stopy spoločnosti Volvo Trucks

V súčasnosti sú vyvíjané rôzne alternatívne palivá, no každé má svoje silné a slabé stránky. Kľúčom je všetky vyhodnotiť a zistiť, ktoré z nich je najvhodnejšie.”

Aký je najnovší vývoj a trendy v oblasti alternatívnych palív?

Tempo zmien sa naďalej zrýchľuje. Nariadenie EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR), ktoré bolo prijaté v roku 2023, stanovuje, že do roku 2030 by mali byť na hlavných európskych diaľniciach každých 60 km k dispozícii verejne prístupné rýchle nabíjacie stanice pre nákladné vozidlá.
 

Zameriava sa tiež na zriadenie vodíkovej čerpacej siete so stanicami každých 200 km pre osobné aj nákladné vozidlá počínajúc rokom 2030.
 

Pokiaľ ide o LNG, tankovacia sieť v Európe naďalej rastie a v minulom roku prekonala 700 čerpacích staníc (pričom v roku 2020 ich bolo len 250). Odhaduje sa, že do roku 2030 bude viac ako 2000 staníc.
 

V súčasnosti sú vo výstavbe aj nové závody na výrobu bio LNG vo ŠvédskuNemecku a celosvetová produkcia HVO zaznamenáva rýchly nárast. Stupňujú sa veľkoobjemové investície do výroby vodíka a podľa odhadov iniciatívy Hydrogen Council je rozpracovaných viac ako 1 400 projektov po celom svete.
 

„V konečnom dôsledku ide o to, aké palivá máte k dispozícii, koľko stoja, kedy a kde ich môžete dopĺňať alebo nabíjať a či to je alebo nie je kompatibilné s vaším podnikaním,“ hovorí Lars Mårtensson. „Dobrou správou je, že investície do alternatívnych palív neustále rastú, a preto je dôležité udržiavať si prehľad o miestnych iniciatívach a plánoch.”
 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa situácia z hľadiska rôznych alternatívnych palív vyvíja vo vašom regióne, môžete kontaktovať miestne zastúpenie spoločnosti Volvo Trucks, ktoré vás oboznámi s dostupnými možnosťami.
 

Môžete si tiež stiahnuť nášho základného sprievodcu alternatívnymi palivami pre nákladné vozidlá, v ktorom nájdete:

  • popis ôsmich rôznych alternatívnych palív, ktoré možno potenciálne používať v ťažkých nákladných vozidiel,
  • výhody a nevýhody jednotlivých palív,
  • kontrolný zoznam faktorov, ktoré treba zvážiť pri rozhodovaní, aké alternatívne palivo je pre vašu firmu najvhodnejšie,
  • tabuľku s prehľadom ponuky spoločnosti Volvo Trucks s jednoduchým porovnaním alternatívnych palív a ich dostupnosti.

Sprievodcu (v angličtine) si môžete stiahnuť tu:

Stiahnuť Format PDF Size 15 MB