Trucks

Pracovný čas vodiča

Pracovný čas svojich vodičov využívajte čo najefektívnejšie.. Vďaka službe Pracovný čas vodiča vidíte, ktorý vodič sa najviac hodí pre novú úlohu, ktorý by si mal odpočinúť alebo dokonca v daný deň ukončiť zmenu. Prehľadné informácie na dosah ruky v portáli Volvo Connect vám pomôžu zvýšiť ziskovosť pri zachovaní rovnakého počtu vozidiel. Potrebné dáta si viete na  diaľku stiahnuť z karty vodiča a pamäte tachografu priamo do vašej kancelárie, čím sa zjednoduší dodržiavanie legislatívy EÚ.  

Kľúčové výhody

Zjednodušuje zaistenie súladu s legislatívou EÚ.

Automatické sťahovanie údajov z karty vodiča a tachografu.

Pozrite si zostávajúce časy jázd a odpočinku.

Zjednodušte si fakturáciu a mzdové účtovníctvo.

Dostávajte upozornenia skôr, ako dôjde k porušeniam.

Pracovný čas vodiča – pomáha im dodržiavať stanovené predpisy.

Získajte viac informácií o službe Pracovný čas vodiča. Môžete tiež navštíviť portál Volvo Connect alebo kontaktovať nášho experta na Volvo Connect, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Dodržiavanie právnych predpisov EÚ o dobe jazdy a odpočinku

So službou Pracovný čas vodiča je jednoduché dodržiavať právne predpisy EÚ o dobe jazdy a odpočinku a smernicu o pracovnej dobe v cestnej doprave. Výstupom sú užitočné dáta pre vodičov a plánovačov prepravy o tom, aký čas zostáva do  požadovanej prestávky alebo odpočinku a aj dôležité upozornenia predtým, ako dôjde k ich porušeniu.
 

Sťahovanie údajov z tachografu na diaľku

Vďaka rýchlosti a efektívnosti služby Pracovný čas vodiča môžete preberať údaje z tachografov priamo z kancelárie bez ohľadu na polohu vozidla alebo vodiča. Všetky svoje záznamy budete mať neustále aktuálne. A ušetríte čas 20 minút, potrebný na manuálne preberania údajov.

Automatické denné sťahovanie tachografov na diaľku výrazne znižuje správu vozového parku a riziká z omeškania stiahnutia.

Rýchly prístup v aplikácii Volvo Connect

Pracovný čas vodičov je tiež dostupný aj prostredníctvom aplikácie Volvo Connect. To dáva správcom vozového parku aj vodičom rýchly a jednoduchý spôsob, ako sledovať aktivity vodiča a zistiť, koľko času im zostáva počas pracovného dňa.

Jednoduché. Zrozumiteľné. A v súlade s právnymi predpismi

Nariadenia o pracovnom čase vodiča, pracovný čas, správa časových úsekov na odpočinok atď. Pracovný čas vodiča sleduje všetky činnosti vodičov a zobrazuje kľúčové informácie na obrazovke a v správach o aktivite vodiča. Pracovný čas vodiča – podpora pre vodiča v kabíne pomáha vodičovi dodržiavať právne predpisy o pracovnom čase a odpočinku vodiča.

Spojme sa

Ste pripravený začať používať portál Volvo Connect? Alebo máte otázku ohľadom služby? Váš miestny predajca vám pomôže.