Trucks

Náklady a dopad na životné prostredie

Palivo a životné prostredie

Služba Palivo a životné prostredie v rámci systému Dynafleet vám uľahčí sledovanie výkonu vašich nákladných vozidiel a efektívnosti vašich vodičov. V priebehu sekúnd môžete vytvoriť správy na základe širokej škály parametrov a zistiť, prečo jeden vodič spotrebuje viac paliva ako druhý. Táto rýchla a presná služba vám pomôže identifikovať možné úspory, ktoré môžu zlepšiť vaše finančné výsledky a znížiť dopad na životné prostredie.

Kto je vaším najlepším vodičom?

Pomocou hodnotenia úspory paliva budete mať prehľad o úspore paliva vašich vodičov a ich vozidiel. Hodnotenie zobrazuje na hodnotiacej škále od 0 až 100 výkon vodičov v štyroch kľúčových oblastiach: prispôsobenie rýchlosti, využitie motora a radenia rýchlostných stupňov, predbiehanie a brzdenie, a státie.

Služba Palivo a životné prostredie umožňuje vodičom počas riadenia kontrolovať a prispôsobovať techniky jazdy. Môže im pomôcť znížiť spotrebu paliva až o 5 percent.

TRENDY A ŠKOLENIE

Výsledky hodnotenia úspory paliva vám umožňujú podrobne porovnať výkon vašich vodičov. Tieto informácie spolu s efektívnym školením vodičov vám umožnia kontrolu dlhodobej spotreby paliva.

Rozšírte vaše podnikanie

Vyššia úsporu paliva znižuje váš vplyv na životné prostredie. Presná dokumentácia v oblasti emisií vám môže pomôcť pri získaní a udržaní zákazníkov, ktorí sú šetrní k životnému prostrediu. Tvorba správ o emisiách je jednoduchá a v prípade potreby môžu byť automaticky odosielané vašim zákazníkom. Súhrnné správy o palive a ekologickom dopade sú dostupné pre nákladné vozidlá s dieselovými motormi aj s pohonom na LNG.

Inštrukcie pre vodiča

Poskytnite vašim vodičom potrebné rady na optimalizáciu ich techniky jazdy. Dokonca aj počas samotnej jazdy. Inštrukcie pre vodiča je funkcia vnútri kabíny, ktorá na ceste zabezpečuje nepretržitú analýzu. Ide o neoceniteľný a citlivý nástroj, ktorý bol navrhnutý s cieľom zlepšiť vaše finančné výsledky. 

Kľúčové výhody

  • Prehľad spotreby paliva, prejdenej vzdialenosti, hladiny emisií atď.
  • Analýza úspory paliva jednotlivých vodičov
  • Zrozumiteľné správy, ktoré pomáhajú dosahovať dlhodobé úspory a zobrazujú oblasti, kde je možné ušetriť náklady
  • Systém výstrah vás upozorní na významné zmeny v spotrebe paliva a možnú krádež paliva
  • Správy o hladinách emisií, ktoré môžu byť automaticky odosielané zákazníkom šetrným k životnému prostrediu
  • Súhrnné správy sú dostupné pre nákladné vozidlá s dieselovými motormi aj s pohonom na LNG.

Chcete sa dozvedieť viac?

Naši obchodní zástupcovia sú odborníkmi na systém Dynafleet. Porozprávajte sa s nimi a zistite viac o službe Palivo a životné prostredie.