Trucks

Stanovuje štandard prevádzkyschopnosti nákladného vozidla a monitorovania v reálnom čase

| 7 minút čítania | 7 minút čítania
Teraz je pripojených viac ako 600 000 nákladných vozidiel Volvo a ich počet sa každým dňom zvyšuje. Monitorovanie v reálnom čase sa stalo realitou a spoločnosť Volvo Trucks krok za krokom vylepšuje prevádzkyschopnosť nákladných vozidiel zefektívnením servisu, čo pomáha dopravným spoločnostiam dodržať ich prísľub a zakaždým dodať tovar včas.
Spoločnosť Volvo Trucks v súčasnosti používa nové metódy monitorovania a analýzy údajov z tisícov nákladných vozidiel v reálnom čase.

Do roku 2025 chceme odstrániť neplánované zastávky nákladných vozidiel,“ hovorí Markus Efraimsson, viceprezident pre služby prevádzkyschopnosti v spoločnosti Volvo Trucks. Je to ambiciózny cieľ, ktorý sa však vďaka najnovšiemu technologickému pokroku stáva čoraz viac dosiahnuteľným.

Dnes je každé nákladné vozidlo Volvo vybavené jedným z najmodernejších telematických a diagnostických systémov v tomto odvetví. Tento systém – spolu s najnovšou technológiou prepojenia – umožňuje spoločnosti Volvo Trucks na diaľku monitorovať a analyzovať údaje kritických súčastí v reálnom čase a predpovedať, kedy dôjde k poruche. 

Údaje, ktoré pochádzajú zo systémov dočisťovania výfukových plynov, riadenia motora a výkonu, ako aj z niekoľkých ďalších kľúčových ukazovateľov stavu vozidla, sa odosielajú do Medzinárodného centra pre prevádzkyschopnosť spoločnosti Volvo Trucks v belgickom Gente. Tu sa spracovávajú a analyzujú. Ak sa aktivuje upozornenie, upovedomí o tom domovský servis alebo národné centrum pre prevádzkyschopnosť, aby mohli prijať preventívne opatrenia skôr, ako dôjde k poruche. Monitorovanie v reálnom čase je v súčasnosti dostupné ako voliteľná možnosť k zmluve Volvo Gold na väčšine európskych trhov.

Markus Efraimsson, viceprezident pre služby prevádzkyschopnosti
Shanna Schillewaertová, špecialistka na rozvoj služieb

Shanna Schillewaertová, ktorá pracuje ako špecialistka na rozvoj služieb spolu s viac ako 500 technikmi a dátovými vedcami na oddelení sledovania nákladných vozidiel v Medzinárodnom centre pre prevádzkyschopnosť, vysvetľuje:  

„Nielenže zhromažďujeme a spracúvame rozsiahle údaje o nákladných vozidlách v reálnom čase, ale používame tiež pokročilé techniky v strojovom učení na ich analýzu a predpovedanie porúch. Nie sme iba bijúcim srdcom monitorovania nákladných vozidiel. Naše technické a odborné znalosti nám tiež môžu pomôcť vyvinúť algoritmy, ktoré poskytnú presné predpovede o stave konkrétneho nákladného vozidla.“

Súčasťou práce Shanny je aj zabezpečenie obojsmerného toku informácií medzi technickým tímom centra a spoločnosťou Volvo Trucks. Týmto spôsobom sa získavajú informácie a spätná väzba, aby sa zlepšili služby, ktoré poskytuje Medzinárodné centrum pre prevádzkyschopnosť. 

Medzinárodné centrum pre prevádzkyschopnosť spoločnosti Volvo Trucks v belgickom Gente ponúka 24-hodinovú technickú podporu v 16 jazykoch.

„Je dôležité si uvedomiť, že za všetkým, čo tu robíme, je prítomnosť ľudí. Neustále pracujeme na tom, aby bol celý proces čo najhladší,“ hovorí. 

Jedným z príkladov toho, ako sa rozvinulo Medzinárodné centrum pre prevádzkyschopnosť, je jeho práca na odstraňovaní jazykových bariér. Či už ide o prediktívne varovania, poruchy alebo technickú podporu, cieľom je komunikovať v rodnom jazyku zákazníka alebo servisu. Centrum v súčasnosti zaručuje túto službu v 16 rôznych jazykoch. 

Vďaka analýze údajov v reálnom čase existujú procesy, ktoré nám umožňujú konať skôr, ako sa niečo stane.

Monitorovacie centrum pre nákladné vozidlá v rámci Medzinárodného centra pre prevádzkyschopnosť na začiatku pracovalo s piatimi európskymi trhmi, ale teraz pôsobí v 24. Podpora, ktorú poskytuje, spolu so schopnosťou monitorovať nákladné vozidlá v reálnom čase, už priniesla výhody prediktívnej údržby tisíckam zákazníkov spoločnosti Volvo Trucks. Cieľom je v priebehu nadchádzajúcich rokov výrazne zvýšiť počet nákladných vozidiel, ktoré sa sledujú v reálnom čase. Spoločnosť Volvo Trucks tiež postupne rozširuje počet súčastí, z ktorých sleduje a zhromažďuje údaje.

Shanna hovorí, že sledovala cestu prevádzkyschopnosti spoločnosti Volvo Trucks. „Keď som začala pred 10 rokmi, odpovedala som na poruchy a bolo to hlavne reaktívne. Potom som pracovala v prepojených službách, ktoré umožňujú to, čo robíme dnes. Teraz sa vo všetkom prechádza z reaktívneho na proaktívne. Vďaka analýze údajov v reálnom čase existujú procesy, ktoré nám umožňujú konať skôr, ako sa niečo stane. Je to prechod s nekonečnými možnosťami pre odvetvie dopravy,“ hovorí.

Dnes je každé nákladné vozidlo Volvo plne pripojené a potenciálne schopné poskytovať údaje o výkonnosti v reálnom čase.

Všetka táto práca je súčasťou prebiehajúcej stratégie spoločnosti Volvo Trucks - udržiavať prevádzkyschnosť nákladných vozidiel našich zákazníkov. Ďalšou iniciatívou na podporu tohto plánu je skrátenie servisných intervalov a zvýšenie ich prívetivosti pre dopravné činnosti. Monitorovanie v reálnom čase znamená, že neplánované zastávky sa dajú predvídať a zmeniť na plánované alebo dokonca kombinovať s existujúcimi servisnými návštevami, ktoré už sú naplánované na údržbu nákladného vozidla. Celý proces je efektívnejší a môže dokonca prebiehať zriedkavejšie, ak už boli údaje o vozidle analyzované a požadovaní technici a diely sú už k dispozícii. 

Preto zároveň so zavedením nového, plne prepojeného modelového radu nákladných vozidiel zavádza spoločnosť Volvo Trucks zmluvu o údržbe Volvo Uptime Care, ktorá využíva výhody preventívnej údržby. Táto nová zmluva ponúka neustále aktualizované plány údržby na základe skutočného používania a stavu nákladného vozidla, vopred naplánované návštevy dielne a automatické upozornenia na združenom prístrojovom paneli, keď je čas na servis.

Najzaujímavejšie je, že pomocou strojového učenia dokážeme identifikovať skryté charakteristiky a presnejšie predpovedať poruchy.

Lepšia konektivita uľahčuje tok údajov aj donákladného vozidla - pomáha vykonávať diaľkovú aktualizáciu softvéru a parametrov. Diaľkové sťahovanie softvéru je dokonca možné vykonať počas prestávky na obed a už sa tak znižuje počet návštev nákladných vozidiel v servisnej dielni. Časová úspora je značná a je to ďalšia technologická inovácia, ktorá spoločnosti Volvo Trucks pomáha stanoviť nový štandard prevádzkyschopnosti nákladných vozidiel.

V neposlednom rade nové metódy strojového učenia otvárajú príležitosti na zlepšenie presnosti predpovedania a prevencie neplánovaných zastávok. Spoločnosť Volvo Trucks už začína zisťovať viac o tom, ako jej nákladné vozidlá fungujú v reálnych situáciách, aby predpovedala zlyhanie súčastí ešte viac do budúcnosti – v niektorých prípadoch až o 100 dní. A existuje veľký potenciál na využitie týchto informácií na vývoj lepších a dynamickejších produktov v budúcnosti.

„Najzaujímavejšie je, že pomocou strojového učenia dokážeme identifikovať skryté charakteristiky a presnejšie predpovedať poruchy. To znamená, že nielenže môžeme takmer vylúčiť potrebu dodatočných návštev servisu, ale tiež sa môžeme presne pozrieť, čo spôsobuje zlyhanie súčastí. A to je vzrušujúca vyhliadka na udržanie nákladných vozidiel našich zákazníkov prevádzkyschopnými,“ hovorí Markus Efraimsson. 

Monitorovanie v reálnom čase

Spoločnosť Volvo Trucks v súčasnosti používa nové metódy monitorovania a analýzy údajov z tisícov nákladných vozidiel v reálnom čase. Ak sa zistí, že hrozí porucha, upozorní sa Medzinárodné centrum pre prevádzkyschopnosť, aby sa mohli prijať preventívne opatrenia. Monitorovanie dôležitých súčastí v reálnom čase je dnes voliteľnou súčasťou zmluvy Volvo Gold na väčšine európskych trhov. Postupne sa rozšíri na nové trhy a v blízkej budúcnosti sa stane alternatívou k našim ďalším servisným zmluvám Volvo.

SŤAHOVANIE SOFTVÉRU NA DIAĽKU
Vylepšené pripojenie uľahčuje sťahovanie softvéru na diaľku, čím sa znižuje potreba navštevy servisu s nákladnými vozidlami. Nový softvér sa stiahne a uloží do vozidla, až kým vodič nenájde vhodný čas na inštaláciu. Softvérové príslušenstvo Volvo si môžete tiež stiahnuť na diaľku, aby ste mohli ľahko a pohodlne vykonávať aktualizácie.

ZMLUVA VOLVO UPTIME CARE
Spoločnosť Volvo Trucks prináša novú servisnú zmluvu s názvom Volvo Uptime Care, ktorá je špeciálne navrhnutá pre lepšiu prevádzkyschopnosť. Zahŕňa plánovanie prepojených služieb, čo umožňuje spoločnosti Volvo Trucks vďaka lepšej konektivite neustále aktualizovať a optimalizovať plán údržby sledovaním skutočného používania a stavu nákladného vozidla. Služba Uptime Care tiež minimalizuje riziko neočakávaných porúch prostredníctvom monitorovania vybraných súčastí na diaľku. So všetkými týmito informáciami môže byť návšteva dielne vopred naplánovaná a v prípade potreby je možné diely objednať vopred. Táto služba je tiež zahrnutá v iných Volvo servisných zmluvách s konektivitou. 

Súvisiace články