Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×

Stanovuje štandard prevádzkyschopnosti nákladného vozidla a monitorovania v reálnom čase

| 7 minút čítania | 7 minút čítania
Teraz je pripojených viac ako 600 000 nákladných vozidiel Volvo a ich počet sa každým dňom zvyšuje. Monitorovanie v reálnom čase sa stalo realitou a spoločnosť Volvo Trucks krok za krokom vylepšuje prevádzkyschopnosť nákladných vozidiel zefektívnením servisu, čo pomáha dopravným spoločnostiam dodržať ich prísľub a zakaždým dodať tovar včas.
Spoločnosť Volvo Trucks v súčasnosti používa nové metódy monitorovania a analýzy údajov z tisícov nákladných vozidiel v reálnom čase.

Do roku 2025 chceme odstrániť neplánované zastávky nákladných vozidiel,“ hovorí Markus Efraimsson, viceprezident pre služby prevádzkyschopnosti v spoločnosti Volvo Trucks. Je to ambiciózny cieľ, ktorý sa však vďaka najnovšiemu technologickému pokroku stáva čoraz viac dosiahnuteľným.

Dnes je každé nákladné vozidlo Volvo vybavené jedným z najmodernejších telematických a diagnostických systémov v tomto odvetví. Tento systém – spolu s najnovšou technológiou prepojenia – umožňuje spoločnosti Volvo Trucks na diaľku monitorovať a analyzovať údaje kritických súčastí v reálnom čase a predpovedať, kedy dôjde k poruche. 

Údaje, ktoré pochádzajú zo systémov dočisťovania výfukových plynov, riadenia motora a výkonu, ako aj z niekoľkých ďalších kľúčových ukazovateľov stavu vozidla, sa odosielajú do Medzinárodného centra pre prevádzkyschopnosť spoločnosti Volvo Trucks v belgickom Gente. Tu sa spracovávajú a analyzujú. Ak sa aktivuje upozornenie, upovedomí o tom domovský servis alebo národné centrum pre prevádzkyschopnosť, aby mohli prijať preventívne opatrenia skôr, ako dôjde k poruche. Monitorovanie v reálnom čase je v súčasnosti dostupné ako voliteľná možnosť k zmluve Volvo Gold na väčšine európskych trhov.

Markus Efraimsson, viceprezident pre služby prevádzkyschopnosti Markus Efraimsson, viceprezident pre služby prevádzkyschopnosti
Shanna Schillewaertová, špecialistka na rozvoj služieb Shanna Schillewaertová, špecialistka na rozvoj služieb

Shanna Schillewaertová, ktorá pracuje ako špecialistka na rozvoj služieb spolu s viac ako 500 technikmi a dátovými vedcami na oddelení sledovania nákladných vozidiel v Medzinárodnom centre pre prevádzkyschopnosť, vysvetľuje:  

„Nielenže zhromažďujeme a spracúvame rozsiahle údaje o nákladných vozidlách v reálnom čase, ale používame tiež pokročilé techniky v strojovom učení na ich analýzu a predpovedanie porúch. Nie sme iba bijúcim srdcom monitorovania nákladných vozidiel. Naše technické a odborné znalosti nám tiež môžu pomôcť vyvinúť algoritmy, ktoré poskytnú presné predpovede o stave konkrétneho nákladného vozidla.“

Súčasťou práce Shanny je aj zabezpečenie obojsmerného toku informácií medzi technickým tímom centra a spoločnosťou Volvo Trucks. Týmto spôsobom sa získavajú informácie a spätná väzba, aby sa zlepšili služby, ktoré poskytuje Medzinárodné centrum pre prevádzkyschopnosť. 

Žena s čelenkou sediaca pred obrazovkou v Medzinárodnom centre pre prevádzkyschopnosť spoločnosti Volvo Trucks Medzinárodné centrum pre prevádzkyschopnosť spoločnosti Volvo Trucks v belgickom Gente ponúka 24-hodinovú technickú podporu v 16 jazykoch.

„Je dôležité si uvedomiť, že za všetkým, čo tu robíme, je prítomnosť ľudí. Neustále pracujeme na tom, aby bol celý proces čo najhladší,“ hovorí. 

Jedným z príkladov toho, ako sa rozvinulo Medzinárodné centrum pre prevádzkyschopnosť, je jeho práca na odstraňovaní jazykových bariér. Či už ide o prediktívne varovania, poruchy alebo technickú podporu, cieľom je komunikovať v rodnom jazyku zákazníka alebo servisu. Centrum v súčasnosti zaručuje túto službu v 16 rôznych jazykoch. 

Vďaka analýze údajov v reálnom čase existujú procesy, ktoré nám umožňujú konať skôr, ako sa niečo stane.

Monitorovacie centrum pre nákladné vozidlá v rámci Medzinárodného centra pre prevádzkyschopnosť na začiatku pracovalo s piatimi európskymi trhmi, ale teraz pôsobí v 24. Podpora, ktorú poskytuje, spolu so schopnosťou monitorovať nákladné vozidlá v reálnom čase, už priniesla výhody prediktívnej údržby tisíckam zákazníkov spoločnosti Volvo Trucks. Cieľom je v priebehu nadchádzajúcich rokov výrazne zvýšiť počet nákladných vozidiel, ktoré sa sledujú v reálnom čase. Spoločnosť Volvo Trucks tiež postupne rozširuje počet súčastí, z ktorých sleduje a zhromažďuje údaje.

Shanna hovorí, že sledovala cestu prevádzkyschopnosti spoločnosti Volvo Trucks. „Keď som začala pred 10 rokmi, odpovedala som na poruchy a bolo to hlavne reaktívne. Potom som pracovala v prepojených službách, ktoré umožňujú to, čo robíme dnes. Teraz sa vo všetkom prechádza z reaktívneho na proaktívne. Vďaka analýze údajov v reálnom čase existujú procesy, ktoré nám umožňujú konať skôr, ako sa niečo stane. Je to prechod s nekonečnými možnosťami pre odvetvie dopravy,“ hovorí.

Vodič kontroluje digitálny bočný displej Dnes je každé nákladné vozidlo Volvo plne pripojené a potenciálne schopné poskytovať údaje o výkonnosti v reálnom čase.

Všetka táto práca je súčasťou prebiehajúcej stratégie spoločnosti Volvo Trucks - udržiavať prevádzkyschnosť nákladných vozidiel našich zákazníkov. Ďalšou iniciatívou na podporu tohto plánu je skrátenie servisných intervalov a zvýšenie ich prívetivosti pre dopravné činnosti. Monitorovanie v reálnom čase znamená, že neplánované zastávky sa dajú predvídať a zmeniť na plánované alebo dokonca kombinovať s existujúcimi servisnými návštevami, ktoré už sú naplánované na údržbu nákladného vozidla. Celý proces je efektívnejší a môže dokonca prebiehať zriedkavejšie, ak už boli údaje o vozidle analyzované a požadovaní technici a diely sú už k dispozícii. 

Preto zároveň so zavedením nového, plne prepojeného modelového radu nákladných vozidiel zavádza spoločnosť Volvo Trucks zmluvu o údržbe Volvo Uptime Care, ktorá využíva výhody preventívnej údržby. Táto nová zmluva ponúka neustále aktualizované plány údržby na základe skutočného používania a stavu nákladného vozidla, vopred naplánované návštevy dielne a automatické upozornenia na združenom prístrojovom paneli, keď je čas na servis.

Najzaujímavejšie je, že pomocou strojového učenia dokážeme identifikovať skryté charakteristiky a presnejšie predpovedať poruchy.

Lepšia konektivita uľahčuje tok údajov aj donákladného vozidla - pomáha vykonávať diaľkovú aktualizáciu softvéru a parametrov. Diaľkové sťahovanie softvéru je dokonca možné vykonať počas prestávky na obed a už sa tak znižuje počet návštev nákladných vozidiel v servisnej dielni. Časová úspora je značná a je to ďalšia technologická inovácia, ktorá spoločnosti Volvo Trucks pomáha stanoviť nový štandard prevádzkyschopnosti nákladných vozidiel.

V neposlednom rade nové metódy strojového učenia otvárajú príležitosti na zlepšenie presnosti predpovedania a prevencie neplánovaných zastávok. Spoločnosť Volvo Trucks už začína zisťovať viac o tom, ako jej nákladné vozidlá fungujú v reálnych situáciách, aby predpovedala zlyhanie súčastí ešte viac do budúcnosti – v niektorých prípadoch až o 100 dní. A existuje veľký potenciál na využitie týchto informácií na vývoj lepších a dynamickejších produktov v budúcnosti.

„Najzaujímavejšie je, že pomocou strojového učenia dokážeme identifikovať skryté charakteristiky a presnejšie predpovedať poruchy. To znamená, že nielenže môžeme takmer vylúčiť potrebu dodatočných návštev servisu, ale tiež sa môžeme presne pozrieť, čo spôsobuje zlyhanie súčastí. A to je vzrušujúca vyhliadka na udržanie nákladných vozidiel našich zákazníkov prevádzkyschopnými,“ hovorí Markus Efraimsson. 

Monitorovanie v reálnom čase

Spoločnosť Volvo Trucks v súčasnosti používa nové metódy monitorovania a analýzy údajov z tisícov nákladných vozidiel v reálnom čase. Ak sa zistí, že hrozí porucha, upozorní sa Medzinárodné centrum pre prevádzkyschopnosť, aby sa mohli prijať preventívne opatrenia. Monitorovanie dôležitých súčastí v reálnom čase je dnes voliteľnou súčasťou zmluvy Volvo Gold na väčšine európskych trhov. Postupne sa rozšíri na nové trhy a v blízkej budúcnosti sa stane alternatívou k našim ďalším servisným zmluvám Volvo.

Muž sedí pred tromi obrazovkami v Medzinárodnom centre pre prevádzkyschopnosť spoločnosti Volvo Trucks
Vodič sedí pri skale s výhľadom na more pri západe slnka a jeho Volvo FH je zaparkované vedľa neho

SŤAHOVANIE SOFTVÉRU NA DIAĽKU
Vylepšené pripojenie uľahčuje sťahovanie softvéru na diaľku, čím sa znižuje potreba navštevy servisu s nákladnými vozidlami. Nový softvér sa stiahne a uloží do vozidla, až kým vodič nenájde vhodný čas na inštaláciu. Softvérové príslušenstvo Volvo si môžete tiež stiahnuť na diaľku, aby ste mohli ľahko a pohodlne vykonávať aktualizácie.

ZMLUVA VOLVO UPTIME CARE
Spoločnosť Volvo Trucks prináša novú servisnú zmluvu s názvom Volvo Uptime Care, ktorá je špeciálne navrhnutá pre lepšiu prevádzkyschopnosť. Zahŕňa plánovanie prepojených služieb, čo umožňuje spoločnosti Volvo Trucks vďaka lepšej konektivite neustále aktualizovať a optimalizovať plán údržby sledovaním skutočného používania a stavu nákladného vozidla. Služba Uptime Care tiež minimalizuje riziko neočakávaných porúch prostredníctvom monitorovania vybraných súčastí na diaľku. So všetkými týmito informáciami môže byť návšteva dielne vopred naplánovaná a v prípade potreby je možné diely objednať vopred. Táto služba je tiež zahrnutá v iných Volvo servisných zmluvách s konektivitou. 

Súvisiace články