Trucks

Volvo Trucks
2022-12-12
Bezpečnosť Elektromobilita
Author
Volvo Trucks

Elektrické nákladné vozidlá Volvo – nárazové testy zaručujúce vyššiu bezpečnosť

Čo sa stane, ak elektrické nákladné vozidlo narazí do iného nákladného vozidla? Alebo pri vysokej rýchlosti dostane šmyk a prevráti sa? Anna Wrige Berlingová, riaditeľka pre bezpečnosť v spoločnosti Volvo Trucks, nám priblíži, ako sú naše elektrické nákladné vozidlá skonštruované, aby boli odolné voči nárazu.


Batériové elektrické nákladné vozidlá sa na našich cestách stávajú čoraz bežnejším javom. Keďže bezpečnosť je základným pilierom spoločnosti Volvo Trucks, naše elektrické nákladné vozidlá sú vyvinuté tak, aby boli rovnako bezpečné ako všetky ostatné nákladné vozidlá. Jedným z dôležitých bezpečnostných aspektov je odolnosť voči nárazu, čo kladie nároky na vývoj vozidiel tak, aby boli odolné voči následkom kolízie.


„Elektrické nákladné vozidlá Volvo majú rovnaké kabíny ako naše tradičné naftové nákladné vozidlá, ktoré boli dôkladne testované s cieľom zaistiť, že budú odolné voči nárazu. Elektrické nákladné vozidlá tiež majú rovnaké pokročilé bezpečnostné prvky navrhnuté tak, aby v prvom rade zabránili nehodám,“ hovorí Anna Wrige Berlingová, riaditeľka pre bezpečnosť v spoločnosti Volvo Trucks.


Virtuálne simulácie a plnohodnotné nárazové testy

Batériové elektrické nákladné vozidlá majú vlastné špecifické výzvy v oblasti bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o systém elektrického pohonu, ktorého súčasťou je 600 V batéria. Riziko skratov a úniku chemikálií zo systému sa musí minimalizovať.

Spoločnosť Volvo využíva presné výpočty, virtuálne simulácie, ako aj plnohodnotné nárazové testy na overenie bezpečnosti elektrických nákladných vozidiel v prípade nehody.


„Výpočty a virtuálne simulácie sú základom pri vývoji a overovaní konštrukcie našich elektrických nákladných vozidiel z hľadiska bezpečnosti. Týmto spôsobom môžeme digitálne otestovať rôzne scenáre a parametre. Na overenie výsledkov zo simulácií vykonávame aj plnohodnotné nárazové testy nákladných vozidiel,“ hovorí Anna Wrige Berlingová.

Anna Wrige Berlingová je riaditeľka oddelenia bezpečnosti v spoločnosti Volvo Trucks.

Nárazové testy simulujúce skutočné dopravné situácie

Nárazové testy simulujú skutočné dopravné situácie s cieľom overiť požiadavky na elektrickú, chemickú a požiarnu bezpečnosť.


„Účelom plnohodnotných nárazových testov je minimalizovať riziko požiaru a úniku chemikálií, a to overením, či batérie a elektrické komponenty zostanú pri nehode na svojom mieste a či sa vysokonapäťový systém odpojí,“ vysvetľuje.


Na vozidle Volvo FM Electric boli vykonané tri typy plnohodnotných nárazových testov. Výsledky testov potvrdzujú pozitívne výsledky z virtuálnych simulácií. 

 

Test bočného nárazu. Pri tomto teste narazí vozík, ktorý simuluje osobné vozidlo, do bočnej strany nákladného vozidla, kde sú nainštalované batérie. Test overuje, či sú batérie spolu so svojimi modulmi a článkami dobre chránené a zostanú na svojom mieste, aj keď budú vystavené veľkej sile.
Test prevrátenia. Pri tomto teste vytvoríme situáciu, pri ktorej sa nákladné vozidlo prevráti, čo je bežná dopravná nehoda nákladného vozidla. Účelom je overiť, či sa vysokonapäťový systém odpojí, aby sa minimalizovali bezpečnostné riziká pre vodiča a záchranný tím.
Bariérový test. Bariérový test je zrážka, pri ktorej nákladné vozidlo narazí do bariéry simulujúcej zadnú časť iného nákladného vozidla. Elektrické nákladné vozidlo je testované, aby sa zabezpečilo, že elektrické inštalácie a komponenty pod kabínou zostanú na svojom mieste a že následkom nebude skrat vedúci k požiaru alebo iným nebezpečným situáciám.

Spoločnosť Volvo Trucks je prvým globálnym výrobcom nákladných vozidiel, ktorý sériovo vyrába kompletný rad elektrických nákladných vozidiel.


„Ako priekopníci máme veľkú zodpovednosť zabezpečiť, aby sa prechod na bezfosílnu elektrickú dopravu uskutočnil bez kompromisov v oblasti bezpečnosti – pre vodičov, záchranné tímy a všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky,“ hovorí Anna Wrige Berlingová, riaditeľka pre bezpečnosť v spoločnosti Volvo Trucks. 


Pozrite si nárazové testy elektrických nákladných vozidiel Volvo: