Trucks

Hayder Wokil
2024-02-19
Technológia a inovácie Bezpečnosť Úspora paliva
Author
Hayder Wokil
Bezpečnosť a ADAS (pokročilý asistenčný systém vodiča)

Potenciálne prínosy kamerovného monitorovacieho systému pre vašu prepravu

Nový kamerový monitorovací systém spoločnosti Volvo Trucks môže prispieť ku zníženiu spotreby paliva i nákladov. Zlepšenie priameho a nepriameho výhľadu na okolitú dopravu sa tak priaznivo prejaví na bezpečnosti prevádzky. A to za akýchkoľvek svetelných a poveternostných podmienok.

Výrobcovia nákladných vozidiel stále častejšie nahrádzajú vonkajšie spätné zrkadlá kamerami a obrazovkami. Majú na to veľmi dobrý dôvod. Nová technológia prináša celý rad výhod, a preto aj spoločnosť Volvo Trucks teraz uvádza na trh svoj kamerový monitorovací systém. 
 

„Tento kamerový monitorovací systém skutočne zlepšuje zážitok z jazdy,“ hovorí Hayder Wokil z oddelenia bezpečnosti a ADAS (pokročilé asistenčné systémy vodiča) v spoločnosti Volvo Trucks. „Osobne som strávil mnoho hodín jeho testovaním a zistil som, že poskytuje podstatne lepší priamy výhľad z vozidla, a to aj za znížených svetelných alebo nepriaznivých poveternostných podmienok.”
 

Pokračuje: „Keď sme začínali, mali sme pocit, že niektoré existujúce technologické riešenia nedokážu dostatočne vyhovieť potrebám našich zákazníkov. Preto sme si predsavzali, že na trh uvedieme systém najvyššej kvality.“
 

Ako môže kamerový monitorovací systém Volvo prispieť k zníženiu emisií

Bezpečnosť je základnou hodnotou spoločnosti Volvo a hrá aj zásadnú rolu vo funkčnosti kamerového monitorovacieho systému. Napriek tomu Hayder Wokil vysvetľuje, že motiváciou bolo nariadenie EÚ 2019/1242, ktoré stanovuje výkonnostné emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá. „V záujme splnenia Parížskej dohody sa EÚ snaží urýchliť transformáciu sektora dopravy smerom k uhlíkovej neutralite. Nové ťažké úžitkové vozidlá musia výrazne znížiť spotrebu paliva už do roku 2025. Kamerový monitorovací systém k tomu môže prispieť.”

V porovnaní s veľkými zrkadlami sú ramená kamier výrazne menšie, a majú teda nižší odpor vzduchu, a to najmä keď sú nainštalované na novo predstavených aerodynamických kabínach spoločnosti Volvo Trucks.

„Otvárajú sa tu možnosti na úsporu paliva počas životnosti vozidla, ktoré prevádzkovatelia diaľkovej dopravy určite ocenia,“ hovorí Hayder Wokil. „Ak prevádzkujete vozový park s väčším počtom vozidiel na diaľkovú dopravu, môže sa to premietnuť do značného zníženia nákladov. Náklady to však ušetrí aj menším dopravným spoločnostiam.“
 

Ako kamery zlepšujú priamy výhľad

Priamy výhľad vodiča sa zlepší, keďže doteraz mu prekážali objemné kryty zrkadiel. Na lepšom zážitku z jazdy sa tiež podieľajú digitálne prvky, ako napríklad možnosť oddialenia zorného poľa, čo je jedna z exkluzívnych inovácií spoločnosti Volvo. Poskytuje vodičovi viac informácií o okolitej premávke a uľahčuje bezpečné manévrovanie s nákladným vozidlom. 
 

Systém disponuje bezpečnostnou funkciou, ktorá pomáha vodičovi určiť, ako rýchlo sa zozadu blížia ostatné vozidlá. „V kamerovom monitorovacom systéme môže kamera pre hlavný pohľad dozadu zobraziť na vodičovom monitore čiary, ktoré označujú hrany návesu,“ vysvetľuje Hayder Wokil. „Vodič túto možnosť uvíta prevažne pri bezpečnej zmene jazdného pruhu.”
 

Vodič počas jazdy často natáča hlavu, aby lepšie videl do zrkadiel. S týmto systémom to nebude nutné. Vďaka funkcii automatického natáčania kamery sa jej zorné pole pohybuje synchronizovane s uhlom natáčania volantu. Vodič je tak informovaný, kde sa nachádza zadná hrana návesu.  
 

Hayder Wokil hovorí: „Túto funkciu chceme implementovať do všetkých jazdných súprav, vrátane súprav ťahač s návesom i podvozkov na dostavbu.”

V porovnaní s veľkými zrkadlami je vozidlo vďaka výrazne menším ramenám kamery aerodynamickejšie.

Ako kamery zlepšujú bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky

Nadštandardný výhľad na boky súpravy prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov, chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky v okolí vozidla. Súčasťou kamerového monitorovacieho systému je i rohová kamera na strane spolujazdca, ktorú možno aktivovať pri odbočovaní v kombinácii s technológiou Volvo Trucks pre detekciu zraniteľných účastníkov cestnej premávky (VRU). Táto kombinácia ponúka vynikajúcu podporu pri rozpoznávaní ostatných účastníkov cestnej premávky.
 

Vylepšený režim sledovania okolia vozidla zvýši bezpečnosť vodiča počas parkovania a odpočinku. Aj keď sú závesy alebo rolety zatiahnuté, môže vodič priamo z lôžka aktivovať kamerový monitorovací systém v režime sledovania a zobraziť si, čo sa deje pozdĺž nákladného vozidla. 

Ako infračervená technológia zlepšuje nočné videnie

Kamery Volvo Trucks môžu fungovať aj v nočnom režime, ktorý využíva infračervené svetlo a poskytuje detailnejší a jasnejší pohľad do tmy obklopujúcej vozidlo. To môže byť užitočné, ak napríklad nákladné vozidlo prichádza v noci k terminálu. Infračervené kamery ponúknu lepší obraz ako zrkadlá.  

V tme je možné aktivovať vylepšený režim nočného videnia, ktorý využíva infračervené svetlo.
"Kamerový monitorovací systém bude prínosom pre prevádzkovateľov aj vodičov. Prejaví sa to predovšetkým na spotrebe paliva, ale zvýši aj bezpečnosť.”

Objektívy kamier sú vyhrievané, čo odstráni zahmlenie alebo námrazu brániacu vo výhľade. Aktivuje sa automaticky, keď teplota klesne pod +6 °C, ale za vlhkých podmienok pri vyšších teplotách ho môžete aktivovať aj manuálne. Teplo generované kamerou vo všeobecnosti odstraňuje zo šošovky zahmlenie. Keď prší, obraz kamerového monitorovacieho systému neponúka zníženú viditeľnosť na rozdiel od mokrých alebo znečistených vonkajších spätných zrkadiel, resp. bočných okien.
 

Ako dôkladné testovanie zaistilo funkčnosť

Kamerový monitorovací systém prešiel komplexným testovacím a overovacím programom. Hayder Wokil vysvetľuje: „V našom procese vždy najskôr testujeme všetky komponenty samostatne. Potom systém odstavíme a preveríme. Nakoniec ho nainštalujeme do nákladného vozidla, aby sme zistili, či dosahuje plánovaný výkon, funkčnosť, odolnosť a spoľahlivosť.”
 

Hayder Wokil vykonal testovacie jazdy s nákladnými vozidlami vybavenými kamerovým monitorovacím systémom v zimných podmienkach až za severným polárnym kruhom, ale i v kopcovitom teréne južného Španielska v  štyridsaťstupňových horúčavách. „Hlavný dôkaz pri testovaní kladieme na to, ako budú naši zákazníci dané riešenie skutočne používať, čo sa môže značne líšiť v rámci jedného zákazníckeho segmentu. Máme zastúpenie na približne 180 trhoch po celom svete s rôznymi klimatickými podmienkami, prevádzkou a kultúrnymi zvykmi spojené s využívaním nákladných vozidiel. Je teda nutné splniť pomerne širokú škálu požiadaviek.”
 

Externých vodičov a zákazníkov sme do vývojového procesu zapájali hneď od začiatku a všetko sme s nimi konzultovali. „Vypočuli sme si ich spätnú väzbu, napríklad čo im chýba, ich názory na kamerový monitorovací systém a preferencie, aké funkcie by ocenili. Túto spätnú väzbu sme ďalej posunuli našim konštruktérom, ktorí na jej základe systém neustále upravovali a zlepšovali.”
 

Pribudnú ďalšie funkcie

Hayder Wokil uzatvára, že nový kamerový monitorovací systém Volvo Trucks bude prínosom pre prevádzkovateľov i vodičov, najmä v oblasti diaľkovej dopravy.
 

„Prejaví sa hlavne na spotrebe paliva, ale systém tiež zvýši bezpečnosť, zníži nehody, predĺži prevádzkyschopnosti, zlepší viditeľnosť, pomôže pri manévrovaní a potenciálne bude priaznivo ovplyvňovať zážitok z jazdy,” hovorí. „Okrem toho máme v pláne pridávať nové funkcie a integrovať tento systém s ostatnými systémami nákladných vozidiel, aby sme zákazníkom poskytli ešte viac výhod.”
 

Viac informácií o kamerovom monitorovacom systéme nájdete na stránke o produkte alebo kontaktujte svojho najbližšieho obchodného zástupcu.

Zoznámte sa s novým kamerovým monitorovacím systémom spoločnosti Volvo: