Trucks

Lars Mårtensson
2022-03-29
3 min
Ziskové podnikanie
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Koľko stojí nákladné vozidlo?

Obstarávacia cena nákladného vozidla je len vstupnou investíciou pre hodnotenie celkových nákladov na vlastníctvo. Vďaka výpočtu tejto hotnoty však pochopíte, koľko skutočne platíte.Pri určovaní celkových nákladov na vlastníctvo (Total cost of ownership = TCO) sa robí kalkulácia všetkých nákladov a výnosov počas životnosti produktu. Je to spôsob, ako vidieť väčší obraz a robiť lepšie dlhodobé rozhodnutia, ktoré viac prispievajú k celkovému výsledku.

Možno si to nie vždy uvedomujeme, no prístup TCO často uplatňujeme aj pri každodenných nákupoch, ako je napríklad nový telefón alebo pár topánok. Keď sa rozhodneme zaplatiť viac za udržateľnejší alebo kvalitnejší produkt, v presvedčení, že vydrží dlhšie ako ten lacnejší, v zásade myslíme na TCO. Krátkodobo platíme viac, aby sme dlhodobo ušetrili.

Výpočet TCO pre nákladné vozidlo je však zložitejší proces kvôli mnohým premenným, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Začína to obstarávacou cenou, no významnú úlohu zohráva aj zostatková cena a amortizácia. Potom sa pozrieme na celkové nasadenie, spotrebu paliva a náklady na palivo. A nakoniec: ako nákladné vozidlo generuje príjmy a koľko stoja prestoje.

Keď poznáte TCO nákladného vozidla, dokážete sa lepšie rozhodovať. Oplatí sa napríklad investícia do školenia vodičov, ktorej výsledkom bude nižšia spotreba? Ako možno zmierniť neplánované prestoje prostredníctvom preventívnej údržby a servisných zmlúv? A prispeje to viac k obchodným výsledkom? To, čo sa z krátkodobého hľadiska často zdá lacnejšie, môže z dlhodobého hľadiska stáť oveľa viac.

Výpočet celkových nákladov na vlastníctvo zohráva dôležitú úlohu aj pri zvažovaní nákupu nákladného vozidla s alternatívnym palivom alebo nákladného vozidla s elektrickým pohonom. Stojí napríklad elektrické nákladné vozidlo za vysokú investíciu? A prečo je investícia do (bio) LNG hodnotná? A aká je doba návratnosti v prípade elektrického nákladného vozidla? Tieto druhy alternatív sú drahé, ale určite existuje bod zlomu. Niektorí predpovedajú, že tento bod zlomu by mal nastať relatívne skoro.

Čo najviac ovplyvňuje vaše obchodné výsledky?

46 % Vodič

Vodič je pre dopravnú spoločnosť nevyhnutnou súčasťou a má veľký vplyv na hospodárnosť prevádzky. Dobre vyškolený vodič dokáže ušetriť palivo, niekedy až 10 % a viac. Vďaka obdornému školeniu zajazdí úspornejšie, bezpečnejšie a ekologickejšie. Ak vezmeme do úvahy, koľko kilometrov prejde kamión ročne, môže to viesť k značným úsporám.
Vyberte si to správne školenie pre vášho vodiča

24 % Palivo

Náklady na palivo tvoria veľkú časť celkových nákladov na vozidlo. Aj malé zníženie môže mať obrovský vplyv na konečný výsledok. Pri zvažovaní investícií do nových produktov a služieb majte na pamäti, ako dokážu systémy vozidla, efektívne hnacie línie, či školenie vodičov ovplyvniť vaše podnikanie. Úspory môžu ľahko prevýšiť náklady.
Čo všetko vplýva na úsporu paliva?

4% Opravy a údržba

Skromná nákladová položka vo veľkom svete. Nedostatočné investície do údržby však môžu viesť k mnohým nepredvídaným nákladom - každá minúta, ktorú neplánovane stojíte, znamená stratu príjmu. Preto je dôležité udržiavať vaše nákladné vozidlo v špičkovom stave.
Viac o originálnom servise Volvo

 

Poznámka: Infografika je založená na priemerných nákladoch na medzinárodnú prepravu v Európe a je informatívna. Rozdelenie nákladov závisí od ceny paliva, typu dopravy, aplikácií a iných premenných.