Trucks

Jednoduché dodržiavanie predpisov

Pracovný čas vodiča

Využívajte naplno svoj pracovný čas. Prostredníctvom služby Dynafleet Pracovný čas vodiča vidíte, ktorý vodič sa najviac hodí pre novú úlohu, ktorý by si mal odpočinúť alebo dokonca na daný deň skončiť. S takýmito informáciami na dosah ruky môžete zvýšiť svoj zisk pri zachovaní tej istej kapacity vozidla.

Podrobnosti o vodičoch pre jednoduché plánovanie

Plánovaniu a administratíve môžete venovať menej času. S cieľom uľahčiť vám efektívne plánovanie prepravy vás systém Dynafleet okamžite informuje, koľko času jednotliví vodiči môžu stráviť na nových úlohách v závislosti od predpisov EÚ o pracovnom čase a odpočinku vodičov. Podrobnosti o jazde a odpočinku sú praktické pri fakturácii a vypočítavaní miezd vodičov.

Sťahovanie údajov z Tachografu na diaľku

Vďaka rýchlosti a efektívnosti služby Dynafleet Pracovný čas vodiča môžete preberať údaje z tachografov priamo z kancelárie bez ohľadu na polohu vozidla alebo vodiča. Uľahčí vám tak aktualizáciu vašich záznamov. 20-minútové manuálne preberania údajov sú minulosťou.

Ušetrenie 20 minút na každé sťahovanie údajov pri vozidlovom parku so 40 nákladnými vozidlami predstavuje mesačne 13 ušetrených hodín. To predstavuje každoročne jeden mesiac navyše, ktorý sa dá využiť produktívnejším spôsobom.

Jednoduché. Zrozumiteľné. V súlade s právnymi predpismi

Nariadenia o pracovnom čase vodiča, pracovný čas, správa časových úsekov na odpočinok atď. Systém Dynafleet sleduje všetky činnosti vodičov a zobrazuje kľúčové informácie na obrazovke a v správach o aktivite vodiča. Podporné informácie o čase vodiča v kabíne pomáhajú vodičovi dodržiavať právne predpisy o pracovnom čase a odpočinku vodiča.

Kľúčové výhody

  • Automatické prevzatie údajov z pamäťovej karty tachografu a údajov z karty vodiča. Všetky údaje máte kedykoľvek k dispozícii v systéme Dynafleet
  • Prognóza pracovného času vodiča je neustále v monitorovacom režime a pred akýmkoľvek porušením upozorní správcu vozového parku
  • Poskytuje základ pre fakturáciu a výpočet miezd vodičov
  • Jednoduché dodržiavanie právnych predpisov o pracovnom čase a odpočinku vodiča
  • Zjednodušené plánovanie a administratíva

Najvyšší čas na zmenu

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám pomôže vybrať vhodné služby Dynafleet a poradí, ako z nich získať maximum.