Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Dynafleet Pracovná čas vodiča

Jednoduché zaistenie dodržiavania predpisov

Dynafleet - čas riadenia a odpočinku

Využívajte dostupnú pracovnú dobu vodiča na maximum. Vďaka službe Dynafleet - Čas riadenia hneď uvidíte, ktorý vodič sa najlepšie hodí pre novú zákazku, a ktorý by si naopak mal odpočinúť alebo pre dnešný deň prácu ukončiť. Tieto informácie budete mať neustále na dosah ruky a môžete tak čo najlepšie využiť kapacitu vozidiel a navýšiť svoje zisky. 

Údaje o vodičoch pre jednoduché plánovanie

Plánovaniu a administratíve môžete venovať menej času. Systém Dynafleet - Čas riadenia a odpočinku podporuje efektívne plánovanie tým, že vás na základe európskej legislatívy o jazde a odpočinku okamžite informuje, akú dlhú dobu môžu vodiči stráviť plnením nových pracovných úloh. Podrobné údaje o spôsobe jazdy a dodržiavaní predpísaného odpočinku sú užitočné aj pri fakturácii a pri výpočte miezd vodičov. 

Vďaka nástrojom strávite menej času plánovaním a administratívnymi činnosťami

Sťahovanie údajov z Tachografu na diaľku

Prostredníctvom služby Dynafleet - Čas riadenia a odpočinku môžete priamo zo svojej kancelárie jednoducho a rýchlo sťahovať údaje z tachografov, pričom nezáleží na tom, kde sa práve vozidlá alebo vodiči nachádzajú. Všetky svoje záznamy tak budete mať neustále aktuálne. A ušetríte si tak 20minútové manuálne sťahovanie. 

Úspora 20 minút na každé sťahovanie údajov pri vozovom parku so 40 nákladnými vozidlami predstavuje 13 ušetrených hodín mesačne. Ročne tak získate mesiac k dobru a tento čas môžete využiť produktívnejšie.
Zjednodušenie pracovného času vodiča.

Jednoducho. Správne. A podľa zákona.

Nariadenia o pracovnom čase vodiča, správa doby odpočinku a ďalšie funkcie. Systém Dynafleet sleduje všetky činnosti vodičov a prehľadne vám zobrazí dôležité informácie. Okrem toho si budete môcť zostaviť výkazy o aktivite vodičov. Dynafleet - Čas riadenia a odpočinku možno využívať aj v kabíne, takže si vodič vie sám ustrážiť, či spĺňa zákonné nariadenia ohľadom doby riadenia a odpočinku. 

Kľúčové výhody

  • Automatické sťahovanie dát z pamäte tachografu a karty vodiča. Všetky údaje máte kedykoľvek k dispozícii v systéme Dynafleet.
  • Špeciálna funkcia sleduje čas riadenia a vopred informuje správcu vozového parku na možné porušenie zákona.
  • Poskytuje základ pre fakturáciu a výpočet miezd vodičov.
  • Jednoduchšie dodržíte všetky právne predpisy upravujúce pracovný čas a odpočinok vodiča.
  • Ušetríte čas strávený plánovaním a administratívou.

Najvyšší čas na zmenu

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám pomôže vybrať vhodné služby systému Dynafleet a poradí vám, ako ich naplno využívať.