Trucks

Bezpečná jazda pre bezpečnejšiu prepravu

Dynafleet Safety

Prudké brzdenie a zásah systému aktívnej bezpečnosti nákladného vozidla môže znamenať zložitú dopravnú situáciu. Systém Dynafleet Safety vám pomôže identifikovať tieto situácie. A keďže bezpečná jazda zvyčajne znamená lepšiu spotrebu paliva a menšie opotrebenie, ponúka táto služba mnoho výhod.

Zrýchľovanie, brzdenie a správanie vodiča

Systém Dynafleet Safety poskytuje pevný základ pre zlepšenie vašich prepravných služieb. Zaznamenávaním správania vodiča, ako je prudké brzdenie a prudké zrýchlenie, ihneď objavíte potenciál na zlepšenie. Predstavuje dobrý podklad na preškolenie vodiča.

Zásah systému aktívnej bezpečnosti

Služba Bezpečnosť tiež zaznamenáva udalosti, pri ktorých zasahujú systémy aktívnej bezpečnosti, ako je Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením a Elektronická regulácia stability, aby pomáhali predchádzať úrazom a nehodám. Často sa vyskytujúce udalosti môžu byť vyvolané zložitou dopravnou situáciou, a preto si vyžadujú pozornú a opatrnú jazdu.

Kľúčové výhody

  • Faktografický základ pre analýzu bezpečnosti.
  • Ponúka upozornenie na zvýšenie pozornosti a hlásenia pre následnú kontrolu.
  • Zlepšite prístup vodiča k bezpečnosti a minimalizujte nehody.
  • Bezpečnosť je konkurenčnou výhodou.

Objavte potenciál

Váš obchodný zástupca spoločnosti Volvo Trucks vám ukáže, ako vám systém Dynafleet Safety pomôže využiť úplný potenciál vašich vozidiel a vodičov.