Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Sú vaši vodiči v dostatočnom bezpečí?

Bezpečná jazda pre bezpečnejšiu prepravu

Dynafleet - BEZPEČNOSŤ

Prudké brzdenie a zásah systému aktívnej bezpečnosti vozidla môže znamenať zložitú dopravnú situáciu. Dynafleet - Bezpečnosť vám pomôže tieto situácie identifikovať. A keďže bezpečná jazda prináša nižšiu spotrebu paliva a menšie opotrebenie vozidla, táto služba ponúka mnoho výhod. 

Driver behaviour like acceleration and braking are logged and can be analysed.

Zrýchľovanie, brzdenie a správanie vodiča

Dynafleet - Bezpečnosť poskytuje dobrý základ pre skvalitnenie vašich prepravných služieb. Zaznamenáva správania vodiča, ako je prudké brzdenie a prudké zrýchlenie, a odhaľuje potenciál pre zlepšovanie. Vhodný podklad pre školenie vodičov.

Dynafleet Safety logs events where the truck's acive safety systems intervene.

Zásah systému aktívnej bezpečnosti

Dynafleet - Bezpečnosť zaznamenáva udalosti, pri ktorých zasahujú systémy aktívnej bezpečnosti, ako je Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením a Elektronická regulácia stability, aby pomáhali predchádzať úrazom a nehodám. Časté udalosti môžu byť vyvolané zložitou dopravnou situáciou, a preto si vyžadujú pozornú a opatrnú jazdu.

Kľúčové výhody

  • Objektívny základ pre analýzu bezpečnosti.
  • Prináša upozornenie pre zvýšenie pozornosti a ponúka následné kroky.
  • Zlepšite prístup k bezpečnosti a minimalizujte nehody.
  • Bezpečnosť je konkurenčnou výhodou.

Objavte potenciál

Váš obchodný zástupca spoločnosti Volvo Trucks vám ukáže, ako vám systém Dynafleet Safety pomôže využiť úplný potenciál vašich vozidiel a vodičov.