Trucks

Ylva Dalerstedt
2023-02-22
Udržateľnosť Úspora paliva
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Čo je nástroj VECTO a aký má vplyv na oblasť nákladnej dopravy

V najbližších rokoch bude nástroj na výpočet energetickej spotreby vozidiel (VECTO) hrať dôležitú úlohu pri znižovaní emisií CO2 z nákladných vozidiel v EÚ. Jeho vplyv sa už prejavuje vo vývoji nákladných vozidiel s nižšou spotrebou, z čoho profitujú majitelia nákladných vozidiel na celom svete.

Nástroj VECTO bol zavedený a uvedený do platnosti v roku 2019 ako súčasť právnych predpisov EÚ týkajúcich sa CO2 (nariadenie EÚ 2019/1242). Ide v podstate o typ softvéru, ktorý na základe údajov získaných od výrobcu simuluje emisie CO2 a spotrebu paliva v prípade akejkoľvek kombinácie nákladných vozidiel. Dané údaje môžu zahŕňať špecifikácie vozidla, ako aj informácie o náklade, palive a trasách. Od 1. januára 2019 musia mať všetky nové nákladné vozidlá predávané v EÚ s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg certifikované vyhlásenie o emisiách CO2 a spotrebe paliva vytvorené nástrojom VECTO.


Celkovým cieľom tohto nariadenia EÚ je znížiť emisie CO2 z ťažkých nákladných vozidiel o 15 % do roku 2025 (v porovnaní s hodnotami v roku 2019) a o 30 % do roku 2030 (o cieľoch na rok 2030 sa stále diskutuje a môžu byť ešte vyššie). Úlohou nástroja VECTO je ponúknuť štandardizovaný nástroj na sledovanie pokroku každého výrobcu nákladných vozidiel pri znižovaní emisií CO2, ako aj na zabezpečenie dodržiavania súladu.


Aký vplyv má nástroj VECTO na majiteľov nákladných vozidiel?

Keďže je nástroj VECTO zameraný predovšetkým na výrobcov nákladných vozidiel, väčšinou nemá priamy vplyv na majiteľov nákladných vozidiel a prepravné spoločnosti. Má však aj významný nepriamy vplyv, pretože podnietil vývoj vozidiel a služieb s vyššou úsporou paliva a energie. Nezávislý test napríklad nedávno ukázal, že niektoré modely nákladných vozidiel teraz spotrebúvajú o 18 % menej paliva v porovnaní s výsledkami rovnakého testu uskutočneného iba pred štyrmi rokmi.

„Len za posledných pár rokov sme urobili obrovský pokrok pri zvyšovaní úspornosti našich nákladných vozidiel, a to čiastočne aj vďaka tomu, že máme nástroj ako VECTO,“ hovorí Ylva Dalerstedtová, manažérka segmentov pre diaľkovú prepravu, Volvo Trucks. „Nielenže sa tak EÚ priblížila k splneniu svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody, ale prepravné spoločnosti tak majú väčšiu podporu pri plnení vlastných cieľov v oblasti znižovania emisií CO2. Navyše môžu ušetriť na palive.“

VECTO nielenže pomáha EÚ priblížiť sa k splneniu jej záväzkov v oblasti klímy, ale tiež pomáha prepravným spoločnostiam splniť vlastné ciele v oblasti znižovania emisií CO2 a ušetriť na palive.

Je potrebné poznamenať, že VECTO poskytuje simulovanú hodnotu spotreby paliva vychádzajúcu z určitého užitočného zaťaženia a konkrétnych trás, avšak skutočnú spotrebu paliva je možné ešte zlepšiť, napríklad školením vodičov a inteligentnými softvérovými riešeniami – faktormi, ktoré ešte nie sú plne integrované do nástroja VECTO.

Navyše, majitelia nákladných vozidiel a prepravné spoločnosti môžu vyhlásenia používať na porovnávanie rôznych špecifikácií nákladných vozidiel z hľadiska spotreby paliva a emisií CO2. „Niektoré spoločnosti vidia vo vyhláseniach hodnotu, pretože ponúkajú transparentnosť a umožňujú im porovnávať na základe faktov,“ hovorí Ylva. „Takže, ak máte skutočný záujem o zníženie emisií CO2 či spotreby paliva, nástroj VECTO a jeho vyhlásenia môžu predstavovať dobrý spôsob, ktorý vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.“

Čo bude ďalej?

EÚ v roku 2021 zverejnila svoju prvú správu založenú na výsledkoch z nástroja VECTO dosiahnutých za prvý rok od jeho zavedenia, ktorá sa týkala nákladných vozidiel vyrobených v roku 2019. Tým sa definoval stav európskeho vozového parku ťažkých nákladných vozidiel v danom roku a určila sa východisková hodnota pre budúce ciele v oblasti znižovania. Teraz je na výrobcoch, aby znížili svoje emisie a splnili cieľ EÚ zameraný na 15 % zníženie emisií do roku 2025.

„Vďaka nástroju VECTO majú všetci výrobcovia nákladných vozidiel k dispozícii jeden spoločný nástroj a metodiku na stanovenie svojej stopy CO2 a sledovanie pokroku pri plnení cieľov v oblasti klímy,“ hovorí Ylva. „Naši inžinieri a tímy zamerané na vývoj produktov vnímajú znižovanie hodnôt VECTO našich vozidiel ako obrovskú motiváciu a hmatateľný cieľ, na ktorom môžu pracovať.“

Vďaka nástroju VECTO majú všetci výrobcovia nákladných vozidiel k dispozícii jeden spoločný nástroj a metodiku na stanovenie svojej stopy CO2 a sledovanie pokroku pri plnení cieľov v oblasti klímy

S blížiacim sa cieľom EÚ zameraným na zníženie emisií CO2 o 15 % do roku 2025 rastie aj dôležitosť používania nástroja VECTO výrobcami ťažkých nákladných vozidiel a majitelia nákladných vozidiel sa môžu v najbližších rokoch tešiť na ešte úspornejšie nákladné vozidlá na trhu. 

Ďalšie informácie o nástroji VECTO sa dočítate webovej stránke Európskej komisie, kde okrem iného nájdete aj:

  • dokumentáciu s úplným znením nariadenia,
  • najčastejšie otázky,
  • podrobné informácie o fungovaní simulácie.