Trucks

Batérie a nabíjanie

 

Ako sú na tom batérie v porovnaní s inými zdrojmi paliva a ako skutočne vyzerá prechod na batériový elektrický pohon? Ak máte záujem oboznámiť sa s technológiou, ktorá stojí za batériovým elektrickým pohonom, či je vhodnou alternatívou pre vaše podnikanie, preskúmajte najčastejšie otázky a odpovede.

 

Od všetkých našich dodávateľov a ich dodávateľov požadujeme, aby dodržiavali naše hodnoty s ohľadom na ľudské práva, životné prostredie a etiku podnikania.

Lítium-iónové batérie obsahujú určité vzácne suroviny materiály, ako sú ťažké kovy a kovy vzácnych zemín. Niektoré vzácne materiály, ktoré možno nájsť v lítium-iónových akumulátoroch a iných komponentoch elektromobility, niekedy pochádzajú zo zdrojov, z ktorých majú priamo či nepriamo prospech ozbrojené skupiny v oblasti pôvodu. Často sa tieto materiály označujú ako konfliktné suroviny. Spoločnosť Volvo Trucks posudzuje celý svoj dodávateľský reťazec, aby zabezpečila, že všetok tantal, volfrám, telúr, zlato a kobalt, ktoré používa v batériách svojich nákladných vozidiel, pochádzajú z nekonfliktných zdrojov. Skupina Volvo rešpektuje ľudské práva a netoleruje žiadnu formu nútenej práce. Spolupracujeme aj s európskym automobilovým priemyslom prostredníctvom iniciatívy „Drive Sustainability“ (www.drivesustainability.org). Účelom tejto spolupráce je spoločne podporiť pozitívnu zmenu v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu s ohľadom na ľudské práva a životné prostredie.

Počet batérií s ukončením životnosti bol doposiaľ pomerne nízky, ale s nárastom výroby elektrifikovaných nákladných vozidiel sa bude potreba recyklácie a opätovného použitia zvyšovať. Aby sme na to boli pripravení, spoločnosť Volvo Trucks spolupracuje s dodávateľmi v oblasti odpadu a ďalšími aktérmi na maximalizácii miery recyklácie elektrických batérií. Skúmame aj možnosti druhého použitia starých batérií. Cieľom je nájsť možnosti, ako je ukladanie energie v budovách.

 

Spoločnosť Volvo Group vytvorila obchodnú oblasť Volvo Energy, ktorá bude spravovať batérie po ich prvom použití v nákladnom vozidle. Vzniknú príležitosti na opätovné využitie napr. skladovanie energie, ako aj príležitosti týkajúce sa repasovania, renovácie a recyklácie. Pozorne sledujeme vývoj recyklačných technológií a podieľame sa na niekoľkých projektoch, kde sa batérie elektrických vozidiel (EV) po dosiahnutí limitu prevádzkovej kapacity presúvajú do iných aplikácií, ako je uchovávanie energie v solárnych systémoch.

To sa v jednotlivých krajinách značne líši. Dostupnosť energie z obnoviteľných zdrojov však rýchlo rastie a táto energia je často nákladovo efektívnejšia ako fosílne palivá. Ako jeden z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel máme možnosť spolupracovať s ďalšími vplyvnými zainteresovanými stranami, ako sú napríklad poskytovatelia energie. Zaviazali sme sa byť lídrom na ceste k budúcnosti bez fosílnych palív, a preto propagujeme zelenú energiu v čo najvyššej možnej miere medzi našimi zákazníkmi, zákonodarcami a prostredníctvom rôznych projektov a fór. Viac informácií o energetickom mixe EÚ nájdete v kalkulačke environmentálnej stopy spoločnosti Volvo Trucks.

Nabíjanie elektrických vozidiel vyžaduje veľké množstvo energie. Jedným zo spôsobov, ako to zvládnuť, je motivovať užívateľov, aby nabíjali svoje vozidlá cez noc, a inteligentným spôsobom distribuovať a vyvážiť dopyt po veľkých aj miestnych sieťach. Hlavné – a naliehavo nutné – investície momentálne prebiehajú v oblasti rozvoja infraštruktúry a v budovaní ďalších nabíjacích staníc. Spočiatku bude potrebné väčšinu nákladných vozidiel nabíjať na domácej základni. V spoločnosti Volvo zdôrazňujeme, že je potrebné, aby vlády vytvárali stimuly na zriaďovanie verejných nabíjacích staníc s vysokou kapacitou a dostatočným priestorom pre nákladné vozidlá.

 

Spoločnosti Volvo Group, Daimler Truck a Traton Group rozbehli spoločnú iniciatívu, ktorej cieľom je do piatich rokov od spustenia prevádzky nainštalovať a prevádzkovať aspoň 1,700 verejných nabíjacích miest v blízkosti diaľnic, logistických centier a vykládkových zón. Nabíjacie stanice budú prevádzkované výlučne na ekologickú elektrickú energiu a ponúknu nabíjanie všetkých ťažkých batériových elektrických vozidiel bez ohľadu na značku.

Elektrické nákladné vozidlá Volvo spĺňajú obe nasledujúce kritériá:

 

a) opätovne použiteľné alebo recyklovateľné minimálne na 85% podľa hmotnosti

 

b) opätovne použiteľné alebo zhodnotiteľné minimálne na 95% podľa hmotnosti

 

Spĺňajú a z časti aj prekračujú tieto požiadavky podľa ISO 22628. Dostupné sú aj reporty s podrobným prehľadom materiálov, z ktorých sa nákladné vozidlá skladajú, a následnou mierou recyklovateľnosti a zhodnocovania.

Pri dodávke nákladného vozidla so zákazníkom starostlivo posúdime trasu a vypočítame, kde bude potrebné nabíjanie, aby sa splnili požiadavky na prepravu. Spoločnosť Volvo neustále skúma nové možnosti a spoluprácu v súvislosti s nabíjaním našich vozidiel.

Veríme, že zo začiatku sa bude väčšina nákladných vozidiel nabíjať cez noc na domácej základni zákazníka. Ako sa elektrické vozidlá budú rozširovať, vznikne aj potreba a možnosť nabíjať ich na rôznych miestach, ako sú nakladacie rampy, servisné dielne, parkoviská pre nákladné vozidlá a iné miesta, kde budú nákladné vozidlá parkovať.

Naše ťažké nákladné vozidlá možno nabíjať striedavým prúdom (napr. z nabíjacieho boxu), a to až do 43 kW. Ďalej existuje možnosť nabíjania jednosmerným prúdom v systéme (stacionárna nabíjacia stanica), ktorá má výkon 250 kW.

Plné nabitie batérií striedavým prúdom trvá približne 9 hodín. Pri nabíjaní jednosmerným prúdom sa doba nabíjania skráti približne na 2 hodiny. Batérie možno nabiť rýchlejšie až na 80 % kapacity, rovnako ako smartfón, pretože nabíjačka sa ku koncu procesu spomalí, aby chránila články batérií.

Životnosť batérií závisí od mnoho faktorov. V priebehu času dochádza k prirodzenému starnutiu, ale je ovplyvnené aj tým, koľko energie prejde batériou. Servisná zmluva Volvo Gold sa vzťahuje nielen na servis a údržbu nákladného vozidla, ale zabezpečuje aj funkčnosť batérií počas celého zmluvného obdobia.

Vodič môže sledovať stav nabitia na prístrojovom paneli vozidla. Dá sa monitorovať aj na diaľku prostredníctvom portálu Volvo Connect, ktorý zobrazuje polohu nákladného vozidla i aktuálny stav nabitia. Aplikácia MyTruck spoločnosti Volvo tiež ponúka sledovanie nabitia, ako aj rad ďalších užitočných funkcií pre elektrické nákladné vozidlá.

Servisná zmluva Volvo pre elektrické nákladné vozidlá zahŕňa sledovanie batérií. Cieľom je zaistiť, aby si batérie počas svojej životnosti zachovali svoju kapacitu. Zmluva tiež zaručuje funkčnosť batérií nad rámec dvojročnej záruky na hnacie ústrojenstvo vozidla. Životnosť batérií závisí od mnohých faktorov, napr. prirodzené starnutie v priebehu času, ale je ovplyvnená aj tým, koľko energie prejde batériami. Servisná zmluva Volvo Gold pokrýva nielen servis a údržbu nákladného vozidla, ale aj batérií počas celého jej trvania.

Používame lítium-iónové batérie. V závislosti od modelu môžu byť nákladné vozidlá vybavené 2 až 6 súpravami batérií. Celková energia každej súpravy batérií je 90 kWh. Každá batéria váži 505 kg. V roku 2022 sme otvorili náš prvý závod na montáž batérií v belgickom Gente, ktorý dodáva batérie pre naše ťažké elektrické nákladné vozidlá.

Volvo skúma a ponúka riešenia na repasovanie, recykláciu a druhý život. Batérie tak bude možné používať na rôzne účely.

Nabíjanie jednosmerným prúdom do 250 kW (600 – 750V) typu CCS2 a nabíjanie striedavým prúdom do 43 kW typu 2.

Radi by ste sa na niečo spýtali?

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám ochotne odpovie. Zastavte sa, zavolajte alebo ho požiadajte, aby prišiel k vám.