Trucks

Udržateľnosť

 

S nulovými výfukovými emisiami je ľahké pochopiť, prečo sa o elektrických nákladných vozidlách hovorí ako o riešení dekarbonizácie. Vždy si však treba položiť otázky, či sú pre vás a vašu prepravnú spoločnosť vhodné. Ak sa chcete dozvedieť viac o udržateľnosti a o tom, či sú pre vás elektrické nákladné vozidlá tou správnou voľbou, prečítajte si zoznam najčastejších otázok a odpovedí.

 

Mnohé spoločnosti formulujú ambiciózne ciele v oblasti emisií skleníkových plynov, aby napĺňali napr. Parížsku dohodu. Jedným zo spôsobov, ako túto cestu dosiahnuť, sú elektrické nákladné vozidlá. Technológiu bezpochyby posúvajú vpred aj prísnejšie emisné predpisy, rovnako ako snaha o lepšiu kvalitu ovzdušia a nižšiu úroveň hluku, najmä v mestských oblastiach. Ďalším dôležitým faktorom je efektívnosť prepravy. Elektrické nákladné vozidlá môžu tovar dodávať v noci a mimo špičky a oproti svojím naftovým protikladom majú povolený vstup aj do vnútorných častí budov. Hybnou silou sú aj nákupcovia prepravy, keďže mnohí z nich si stanovili ambiciózne ciele na zabezpečenie prepravy s nulovými emisiami.

Vplyv elektrického nákladného vozidla na životné prostredie je pri jeho používaní veľmi nízky. Počas výroby je však jeho dopad mierne vyšší. Nákladné vozidlá majú vysokú mieru využitia, takže je možné to rýchlo kompenzovať. Návratnosť elektrického nákladného vozidla z hľadiska vplyvu na životné prostredie možno dosiahnuť za menej ako rok, ak sa používa elektrická energia z obnoviteľných zdrojov alebo z jadrovej energie. Elektrické hnacie línie sú energeticky účinnejšie ako naftové a neprodukujú žiadne výfukové emisie. Najmenší dopad na životné prostredie majú pri využívaní elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. 

Elektrické vozidlo produkuje nulové výfukové emisie a podstatne menej hluku ako vozidlo so spaľovacím motorom. Emisie sa však uvoľňujú pri výrobe a počas jazdy z pneumatík, bŕzd, opotrebovania povrchu vozovky atď.

Áno, asi 90 % dopadu životného cyklu tradičného naftového vozidla na životné prostredie pochádza z jeho prevádzky. Nákladné vozidlá poháňané elektrinou z obnoviteľných zdrojov majú pri využívaní oveľa menší dopad. V spoločnosti Volvo tvrdo pracujeme na tom, aby sme sa uistili, že suroviny sa získavajú trvalo udržateľnými metódami a batérie sa vyrábajú v minimálnym vplyvom na klímu. 

Uplatňujeme holistický prístup k celému životnému cyklu, ako aj k dodávateľskému reťazcu, vrátane dodávateľov, materiálov, logistiky, výroby a recyklácie. To zahŕňa spôsob výroby hnacej línie a batérií, ako aj voľbu používaných materiálov.

Radi by ste sa na niečo spýtali?

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám ochotne zodpovie vaše otázky. Zastavte sa, zavolajte alebo ho požiadajte, aby prišiel k vám.