Trucks

Podnikanie a prevádzka

 

Elektrické nákladné vozidlá sa stávajú populárnym riešením pre prepravné spoločnosti, ktoré chcú znížiť objem emisií a zvýšiť produktivitu. No je veľmi dôležité, aby všetky kroky súvisiace s prechodom na elektrický pohon - od nabíjacej infraštruktúry až po finančné plány - vyhovovali vašim potrebám. Nasledujúce otázky a odpovede vám ponúknu lepší pohľad na vec.

 

V priemyselnom odvetví je to rozvoj poznatkov o tom, ako čo najefektívnejšie využívať technológiu na optimalizáciu trás, spotrebu energie z batérií, servisný plán a dostupnosť nákladného vozidla. Je nevyhnutné, aby spoločnosť podporovala prechod na elektromobilitu prostredníctvom stimulov vrátane podporného zdaňovania a pomoci pri poskytovaní zelenej elektriny, nabíjacej infraštruktúry a veľkokapacitnej podpornej siete. Hlavným faktorom je dopyt po udržateľnejšej preprave. To zostane hnacou silou pri prechode v dohľadnej budúcnosti. Nové prísnejšie predpisy o emisiách CO2 pre ťažké vozidlá v rokoch 2025 a 2030 v Európe podporujú zavádzanie elektromobility. V čoraz väčšom počte krajín sa zavádzajú vládne stimuly na urýchlenie implementácie.

Nulové emisie CO2 a nízka úroveň hluku umožňujú prepravu tovaru v bezemisných zónach v čase, keď nie je možné využívať nákladné vozidlá s tradičným pohonom. Rýchlejšie a častejšie dodávky tovaru prispievajú k vyššej efektivite. Nákladné vozidlá môžu byť na cestách v časoch s menšou prevádzkou a zebezpečiť dodávky rýchlejšie a častejšie. Dokonca sa dostanú priamo do budov. Elektrické nákladné vozidlá ponúkajú vodičom lepšie pracovné prostredie vďaka menším vibráciám, tichšej prevádzke a živšej akcelerácii.

Dojazd závisí od modelu vozidla a počtu batérií. V súčasnosti naše elektrické nákladné vozidlá ponúkajú dojazd až 300 km na jedno nabitie, pričom Volvo FL Electric je schopné prejsť až 450 km. Ak nabíjate počas regulovanej obedňajšej prestávky, dojazd sa predlžuje. V značnej miere všetko závisí od vonkajších podmienok, akými sú počasie a odolnosť voči vetru, spolu s hmotnosťou nákladného vozidla a štýlom jazdy vodiča. Dojazd a životnosť možno predĺžiť používaním úsporných jazdných režimov, zaškolením vodiča a dôsledným dodržiavaním pokynov na nabíjanie a správu batérií. Každému zákazníkovi navrhneme dostupné trasy a stratégie nabíjania v zmysle ich možností. Zákazníci môžu používať digitálne nástroje na sledovanie vozidla a plánovanie trás, aby sa výsledné hodnoty mohli zlepšovať.

Spoločnosť Vovlo Trucks pomáha zákazníkom plánovať trasy pre elektrické nákladné vozidlá tak, aby boli čo najproduktívnejšie. Rýchlosť, zaťaženie, dopravné informácie, topografia a možnosti rýchleho nabíjania sú všetky parametre, ktoré sa berú do úvahy. Vďaka portálu Volvo Connect sa dajú plánovať trasy a dojazd, čo ponúka zákazníkom lepšiu kontrolu a zdieľanie informácií s vodičom. Výpočet dojazdu a stav nabitia batérií dáva výborný predpoklad pre zastrešenie viacerých dodávok. 

Elektrické nákladné vozidlá s nulovými emisiami CO2 a nízkou úrovňou hluku umožňujú prepravu tovaru v bezemisných zónach a aj v čase, keď sa klasické nákladné vozidlá nevyužívajú. Výsledkom môžu byť rýchlejšie a častejšie dodávky v jednej zmene. Nízka úroveň vibrácií a výnimočná akcelerácia vozidla dodávajú vodičovi jedinečný pocit z jazdy. Nulové výfukové plyny znižujú dopad na životné prostredie a vodičovi zaručujú lepšie pracovné podmienky. Mnoho nákupcov prepravy si stanovilo ambiciózne ciele na poskytovanie prepravy s nulovými emisiami a prepravcovia, ktorí to môžu ponúknuť, pravdepodobne zaznamenajú zvýšený dopyt po ich službách.

Plne elektrické nákladné vozidlá sú ideálne na prepravu tovaru v mestách a ich okolí po vopred definovaných trasách. Na konci pracovného dňa sa vozidlo vráti na domácu základňu za účelom nabitia. 

 

Distribúcia, mestská výstavba a odvoz odpadu (často pre mestské a obecné úrady) boli oblasti, v ktorých sa elektrické nákladné vozidlá uplatnili hneď zo začiatku. No kapacita ťažkých elektrických nákladných vozidiel Volvo teraz rozširuje možnosti prepráv tovaru aj medzi mestami.

 

V súčasnosti môžu niektoré z našich elektrických nákladných vozidiel ponúknuť dojazd až 450 km na jedno nabitie. Ak nabíjate počas regulovanej obedňajšej prestávky, dojazd sa predlžuje.

Elektrifikácia batériovými elektrickými vozidlami a elektrickými vozidlami s palivovými článkami bude možná v čoraz väčšom počte segmentov. V súčasnosti sú hlavnými výnimkami diaľková prepravy z dôvodu nedostatočnej nabíjacej infraštruktúry a aplikácie pre ťažkú prepravu v drevárskom, stavebnom a ťažobnom priemysle.

Elektrické nákladné vozidlá budú spočiatku zahŕňať vyššie investície ako ekvivalentné naftové modely, ale ich prevádzka môže byť lacnejšia. Napriek tomu sa nachádzame vo fáze prechodu od fosílnych palív k dlhodobo udržateľným prepravným riešeniam a očakáva sa, že náklady na nové technológie budú časom klesať. Elektrické nákladné vozidlá sú energeticky účinnejšie ako naftové, v mnohých prípadoch je to až o 50%.

Prepravné spoločnosti začínajú pociťovať tlak zo strany svojich nákupcov prepravy a koncových spotrebiteľov, aby ponúkali udržateľnejšie prepravné riešenia. Čoraz viac firiem chce znížiť svoju uhlíkovú stopu a prispieť k udržateľnejšej preprave. Pre spoločnosti, ktoré chcú prepravovať tovar na miesta a v časoch, ktoré nie sú možné s nákladnými vozidlami s naftovým pohonom, sa otvárajú nové obchodné príležitosti. Mestá zavádzajú zóny s nulovými emisiami, kde sú povolené iba elektrické vozidlá. Diskutuje sa aj o daniach, ktoré podporia prechod na CO2 neutrálnejšiu spoločnosť.

Doba návratnosti veľmi závisí od segmentu a trhu. Prevádzka elektrických nákladných vozidiel otvára nové obchodné príležitosti. Ich ekonomická životaschopnosť sa časom zvýši vďaka vyššiemu dopytu v rôznych segmentoch. Nízke variabilné náklady vedú k vyššej ziskovosti pri častom využívaní vozidla. Po splatení vysokej počiatočnej investície budú mať nízke variabilné náklady elektrických nákladných vozidiel pozitívny vplyv na ziskovosť.

Ziskovosť vo veľkej miere závisí od typu prepravy. Elektrické nákladné vozidlá prichádzajú s vyššími počiatočnými obstarávacími nákladmi, ale zároveň ponúkajú nové príležitosti pre prepravné spoločnosti na zvýšenie produktivity a otvorenie nových oblastí podnikania. Môžu napríklad fungovať v čase mimo špičky a zastrešiť potreby mestských úradov a iných zákazníkov efektívnejšie ako ich konkurenti. Po splatení vysokej počiatočnej investície majú elektrické nákladné vozidlá nízke variabilné náklady, čo má tiež pozitívny vplyv na ziskovosť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o dostupných možnostiach, kontaktujte svojho lokálneho poskytovateľa energie.

V ideálnom prípade by sa elektrické nákladné vozidlá mali nabíjať cez noc na vašej domácej základni, aby sa náklady na energiu znížili na minimum. Trasy by ste si mali dôkladne naplánovať, čím dostupnú energiu využijete čo najlepšie. Inak platia rovnaké úvahy ako pre iné typy nákladných vozidiel. Na zabezpečenie čo najlepšieho výkonu a dostupnosti vozidla by ste sa mali uistiť, že vozidlo je nakonfigurované na danú prácu. Odporúčame nastaviť si aj plán údržby. 

Niekoľko krajín EÚ ponúka určitý druh stimulov na podporu používania ekologickejších technológií, ako sú elektrické nákladné vozidlá. Ďalšie informácie vám poskytne obchodný zástupca Volvo Trucks vo vašej krajine.

Náklady na energiu sa medzi jednotlivými krajinami značne líšia. Zvyčajne je lacnejšie nabíjať nákladné vozidlo cez noc a na domácej základni. Kontaktujte svojho lokálneho dodávateľa energie, aby ste našli najlepšie riešenie z finančného aj environmentálneho hľadiska.

Batériové elektrické vozidlá (BEV) budú v budúcnosti pravdepodobne zabezpečovať veľkú časť mestskej a regionálnej prepravy z dôvodu ich finančných a environmentálnych výhod. Dá sa predpokladať, že elektromobilita tu bude mať svoje miesto. Technológia je už osvedčená v autobusoch, autách a iných strojoch. V dopravnom priemysle je rozšírený názor, že elektrické nákladné vozidlá budú hrať dôležitú úlohu pri prechode na budúcnosť bez fosílnych palív.

Ak chcete vykonať porovnanie, je potrebné pozrieť sa na celkové náklady na vlastníctvo. Prechod na elektrické nákladné vozidlá znamená pre prepravnú spoločnosť vyššiu počiatočnú investíciu, po ktorej nasledujú výrazne nižšie prevádzkové náklady. Elektrické nákladné vozidlá často ponúkajú aj nové obchodné príležitosti, pretože sú schopné prepravovať tovar na miesta a v čase, kedy to pre nákladné vozidlá na fosílne palivá nie je možné. Čoraz viac miest zavádza zóny s nulovými emisiami len pre elektrické vozidlá. Celkové riešenie je potrebné analyzovať s každým zákazníkom individuálne. Veríme, že počiatočná investícia do elektrických nákladných vozidiel sa zníži so zvyšujúcim sa dopytom po elektromobilite. 

Nákupcovia prepravy môžu urobiť niekoľko krokov, aby zintenzívnili prechod na elektrický pohon. Kľúčom k úspechu je partnerstvo a vybudovanie otvoreného prístupu k výzvam, ktorým čelí vaša firma. Medzi konkrétne činnosti, ktoré môžu uľahčiť elektrickú prepravu, patria: poskytovanie dlhodobejších zmlúv pre spoločnosti, ktoré používajú elektrické nákladné vozidlá a poskytovanie nabíjacích zariadení vo vašich priestoroch.

Máte nejaké otázky?

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám ich ochotne zodpovie. Zastavte sa, zavolajte alebo ho požiadajte, aby prišiel k vám.