Trucks

Anders Tenstam Mattias Hejdesten Tomas Thuresson
2024-02-05
Technológia a inovácie Úspora paliva
Authors
Anders Tenstam
Technology Specialist Aerodynamics
Mattias Hejdesten
Senior Engineering Expert Aerodynamics.
Tomas Thuresson
Manažér komercializácie novej ponuky

Nový rad ťažkých nákladných vozidiel Volvo Trucks je teraz ešte úspornejší

Prevádzkovatelia nákladných vozidiel tradične považujú snahu ušetriť palivo a energiu za svoju prioritu. To bude platiť aj naďalej. Volvo Trucks sa neustále zameriava na zefektívnenie svojich vozidiel bez ohľadu na to, či sa jedná o nákladné vozidlá s pohonom na naftu, elektrinu alebo plyn. Výnimkou nie je ani náš najnovší rad ťažkých nákladných vozidiel.
  

 Vzhľadom na to, že palivo obvykle tvorí približne 20 – 25 % prevádzkových nákladov nákladného vozidla, nie je prekvapením, že úspora paliva zásadne ovplyvňuje ziskovosť všetkých podnikateľov v tomto odvetví. Pri prechode na elektromobilitu bude lepšia energetická účinnosť znamenať dlhší dojazd a vyššiu produktivitu. Preto je energetická účinnosť už dlho ústrednou oblasťou výskumu a vývoja spoločnosti Volvo Trucks. Dôkazom toho je najnovší rad ťažkých nákladných vozidiel.


 

Desaťročný vývoj vyústil v najnovšie aerodynamické modely 

Kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim efektivitu nákladného vozidla je jeho aerodynamika. V tomto ohľade je prístup spoločnosti Volvo Trucks holistický a má na zreteli celé vozidlo. Preto konštruktéri dlhodobo vyvíjali viacero konceptov súčasne, ktoré spoločne vytvárajú optimálny dizajn.
 

Mnohé z nových aerodynamických prvkov, ako je dôkladnejšie utesnenie deliacich línií v prednej časti kabíny, uzáver stúpačky alebo užšia medzera po obvode podbehov kolies, boli predstavené v roku 2022 a teraz sa rozšírili do kompletného radu vozidiel na všetkých trhoch.
 

„Nový rad ťažkých nákladných vozidiel vychádza z dlhodobého postupného vylepšovania po dobu dlhšiu ako desaťročie. Jeho výsledkom sú vozidlá, ktoré vidíme dnes,” hovorí Anders Tenstam, hlavný technický špecialista na aerodynamiku v spoločnosti Volvo Trucks.

„Intenzívny a efektívny vývoj vo virtuálnom prostredí nám umožnil inovovať celkové línie aj detaily dizajnu našich nákladných vozidiel. Tieto vylepšenia sme zavádzali postupne, ale všetky sú súčasťou holistického plánu vychádzajúceho z pokročilého konštrukčného riešenia. Kládli sme si za cieľ poskytnúť našim zákazníkom čo najúspornejšie vozidlo.”

Nový aerodynamický dizajn je výsledkom viac ako desaťročného sústavného vylepšovania dizajnu.

Aerodynamiku ďalej vylepšuje nový kamerový monitorovací systém. Tým, že vonkajšie spätné zrkadlá boli nahradené menšími kamerami v tvare krídel, kamerový monitorovací systém výrazne zlepšuje prúdenie vzduchu pozdĺž bočných strán nákladného vozidla.


„Vzhľadom k tomu, že zorná plocha zrkadla musí byť plochá, nevyhnutne sa za ňou vytvára zóna turbulencií, ktorá spôsobuje aerodynamické straty,“ hovorí Mattias Hejdesten, technický špecialista na aerodynamiku v spoločnosti Volvo Trucks.
 

„Ak zrkadlo odstránime, bude prúd vzduchu ľahšie obtekať karosériou vozidla. Zmenší sa tak celková plocha prednej časti vozidla a súčasne aj aerodynamický odpor. Pripeje to k zníženiu spotreby paliva, a naviac budú optimalizované mnohé ďalšie aerodynamické vylepšenia, ktoré sme implementovali už skôr.”
 

Kliknutím na nasledujúci odkaz získate ďalšie informácie o rozdieloch v riadení s vozidlom vybaveným spätnými zrkadlami oproti kamerovému monitorovaciemu systému alebo o novom rade Volvo FH Aero, ktorý sa môže pochváliť spomenutými aerodynamickými inováciami.  

 

Ako môže softvér pomôcť ušetriť energiu

Na spotrebu paliva významne vplýva aj zručnosť vodiča, a preto spoločnosť Volvo Trucks aktualizovala svoj systém I-See* tak, aby zohľadňoval smerovanie cesty a jej výškový profil. Na základe údajov z mapy dokáže systém prispôsobiť prevodový stupeň, rýchlosť a využitie motorovej brzdy tak, aby nákladné vozidlo čo najefektívnejšie prešlo kopcovitými aj kľukatými úsekmi.   
 

„Aktualizované I-See vodičovi umožňuje používať tempomat prakticky neustále,“ hovorí Tomas Thuresson, manažér komercializácie novej ponuky v spoločnosti Volvo Trucks. „To prispieva k zníženiu spotreby paliva, pretože tempomat je navrhnutý tak, aby bol úspornejší ako jazda s pedálom.“

„Nový rad ťažkých nákladných vozidiel vychádza z dolhodobého postupného vylepšovania po dobu dlhšiu ako desaťročie. Jeho výsledkom sú vozidlá, ktoré vidíme dnes.”

Synergia prvkov v balíku pre úsporu paliva

Medzi ďalšie inovácie nového radu ťažkých nákladných vozidiel sa radia aj odvetrávané brzdové doštičky, ktoré pri brzdení môžu šetriť energiu znížením odporu kotúčových bŕzd. Prevodovka I-Shift bola vyrobená novou technológiou a významné zmeny získali aj nápravy. To všetko prispieva k lepšej energetickej účinnosti.
 

Najväčšie potenciálne úspory paliva však možno dosiahnuť len vtedy, keď všetky tieto riešenia a vylepšenia spolupracujú ako jeden balík. Je tiež dôležité kombinovať ich s tradičnými opatreniami na úsporu paliva, ako sú spojlery, blatníky, strešné a bočné deflektory, kryty podvozku a kryty kolies, ktoré sú špeciálne navrhnuté na tento spôsob využitia.  

Aktualizovaný systém I-See teraz berie do úvahy smerovanie vozovky a výškový profil. Pomáha tak vodičom prejsť kopcovité aj kľukaté úseky čo najefektívnejšie.

Okrem toho spoločnosť Volvo Trucks ponúka riešenie, ktoré pri rýchlosti nad 60 km/h dokáže automaticky znížiť výšku podvozku, a dosiahnuť tak ďalšie zlepšenie aerodynamiky. Každý z týchto prvkov nielenže prispieva k úspore paliva, ale pomáha zvyšovať účinnosť ostatných úsporných prvkov. 
 

„V tomto prípade platí, že 1 + 1 = 3,” hovorí Anders. „Ak optimalizujete aerodynamiku v prednej časti vozidla, zvýšite aerodynamický efekt v zadnej časti, a naopak. Aerodynamickejšie nákladné vozidlo má pri voľnobehu oveľa lepšiu zotrvačnosť ako nákladné vozidlo s vyšším odporom, a tak sa prínosy systému, akým je aj I-See, znásobia.“
 

*Systém I-See je teraz dostupný len pre vozidlá s naftovým pohonom, v budúcnosti však bude sprístupnený aj pre plynové a elektrické hnacie línie.

 

 

Chcete sa dozvedieť viac? Zoznámte sa s našimi nákladnými vozidlami a s možnosťami ich prispôsobenia vašim potrebám.