Trucks

Tri spôsoby, ako zvýšiť výhľad vodiča a bezpečnosť na cestách

Anna Wrige Berling
2024-01-25
Technológia a inovácie Bezpečnosť
Author
Anna Wrige Berling
Riaditeľka oddelenia pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks

Širšie zorné pole vodiča znamená väčšiu bezpečnosť pre neho aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Zaistenie čo najširšieho výhľadu vodiča je jedným z hlavných cieľov pri vývoji nových kabín nákladných vozidiel Volvo. 

 

Existuje viacero spôsobov, ako výhľad vodiča zlepšiť, popri nápaditom dizajne kabíny, väčších oknách a vizuálnych pomôckach, ako sú zrkadlá a kamery. Systémy aktívnej bezpečnosti a varovania zohrávajú kľúčovú úlohu, pretože vodiča upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvo v blízkosti vozidla.

 

Aký je rozdiel medzi priamym a nepriamym výhľadom? 

Priamym výhľadom sa myslí to, čo vodič vidí bezprostredne priamo pred sebou. Nepriamy výhľad označuje zase to, čo človek vidí prostredníctvom iného vybavenia, ako sú zrkadlá a kamery.

 

„Vo všeobecnosti platí, že priamy výhľad je lepší ako nepriamy,” hovorí Anna Wrige Berling, riaditeľka oddelenia pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks. „Priamy výhľad je totiž intuitívnejší v tom, kam by sa mal vodič pozerať. Nepriamy výhľad je ale tiež dôležitý a vodičovi sprostredkúva pohľad na miesta, ktoré priamymi metódami nevidí. V konečnom dôsledku je dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi týmito dvoma spôsobmi, aby vodičovo zorné pole bolo čo najširšie.“

Kamery a podporné systémy majú veľký potenciál. Zlepšujú výhľad, zvýrazňujú rizikové oblasti a môžu tiež pomôcť nasmerovať pozornosť vodiča tam, kde je to najviac potrebné.

Ako kabíny s nízkym vstupom zlepšujú priamy výhľad

Jednou z účinných možností, ako maximalizovať priamy výhľad vodiča v mestských oblastiach, je použitie kabíny s nízkym vstupom. Keď má vodič svoje okolie v úrovni očí, je to preňho oveľa lepšia poloha na to, aby registroval chodcov, cyklistov a iné vozidlá.

 

Začiatkom tohto roka sa rad modelov s nízkym vstupom spoločnosti Volvo Trucks rozrástol o nové Volvo FM Low Entry. Keďže ide o elektrické vozidlo, s absenciou naftového motora, polohu vodiča bolo možné posunúť nižšie a viac dopredu. Výsledné vozidlo sa zvlášť hodí na mestskú aj regionálnu nákladnú dopravu. Volvo FM Low Entry je tiež jedným z mála vozidiel, ktoré dosiahlo hodnotenie päť hviezdičiek podľa normy London Direct Vision Standard*.

 

Modernizáciou prešla aj kabína Volvo FE Low Entry. Nové, užšie vonkajšie spätné zrkadlá zlepšujú priamy výhľad až o 10 %. Oba modely sa dajú vybaviť aj dodatočnými oknami vo dverách na strane spolujazdca.

Nahradením vonkajších spätných zrkadiel kamerovým monitorovacím systémom sa zvýšil priamy výhľad na oboch stranách vozidla.

Aké výhody, čo sa týka výhľadu, prináša používanie kamier?

Vo všeobecnosti môžu kamery pokryť oblasti v okolí nákladného vozidla, ktoré nie je možné vidieť ani priamo, ani v zrkadlách. V dohľadnej dobe môžu kamery niektoré zrkadlá úplne nahradiť a poskytnúť nadštandardný výhľad. Napríklad jedným z modernejších prvkov spoločnosti Volvo Trucks je jej nový kamerový monitorovací systém, ktorý môže nahradiť bočné zrkadlá u vozidiel Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX. Zlepšuje priamy výhľad na bočné strany vozidla, čo je užitočné na križovatkách a kruhových objazdoch. Kamerový monitorovací systém môže naviac využívať infračervené svetlo a funkciu nočného videnia - v porovnaní s konvenčnými zrkadlami pri jazde za tmy zaisťuje nadštandardnú viditeľnosť. Táto funkcia sa môže dokonca aktivovať aj v stojacom vozidle, čo zvyšuje osobnú bezpečnosť vodiča počas parkovania cez noc.

Nahradením bočných zrkadiel kamerovým monitorovacím systémom mohla spoločnosť Volvo Trucks posunúť svoju jedinečnú rohovú kameru na strane spolujazdca o niečo vyššie. To prináša vodičovi ešte lepší výhľad na stranu spolujazdca, čo mu môže zásadne pomôcť zbadať chodcov či cyklistov a jazdiť v rušných oblastiach či po úzkych cestách.

Systémy podpory vodiča, napr. Varovanie pred otvorením dverí a Podpora na predchádzanie bočným kolíziám, môžu pomôcť upozorniť vodičov na ostatných účastníkov cestnej premávky v rizikových oblastiach v blízkosti nákladného vozidla.

Ako výstražné systémy prispievajú k bezpečnosti

Aj keď úlohou systémov aktívnej bezpečnosti a varovaní vodiča nie je nutne zlepšovať výhľad, zohrávajú kľúčovú rolu pri lepšom vnímaní okolia vodičom a pomáhajú upriamiť jeho pozornosť na potenciálne riziká.

 

Napríklad Varovanie pred otvorením dverí upozorní vodiča na okoloidúcich cyklistov a chodcov pred tým, ako otvorí dvere kabíny. Predný radar krátkeho dosahu dáva pozor na chodcov a cyklistov pred nákladným vozidlom pri nízkej rýchlosti a úlohou systému Podpora na predchádzanie bočným kolíziám je pri zmene jazdného pruhu rozpoznať iné vozidlá, chodcov a cyklistov na oboch stranách vozidla.

„Vodiči musia sledovať toľko rôznych vecí naraz, takže problém nemusí byť vždy v tom, že sa nepozerali, ale že sa v správnom čase nepozerali správnym smerom,“ vysvetľuje Anna. „Kamery a podporné systémy majú veľký potenciál. Zlepšujú výhľad, zvýrazňujú rizikové oblasti a môžu tiež pomôcť nasmerovať pozornosť vodiča tam, kde je to najviac potrebné.“


* Norma London Direct Vision Standard bola zavedená v roku 2021 a vzťahuje sa na to, čo dokáže vodič vidieť priamo z kabíny (nie cez zrkadlá a kamery). Na získanie povolenia jazdiť v oblasti Veľkého Londýna (Greater London) bez vykonania akýchkoľvek úprav na nákladných vozidlách sa vyžaduje, aby všetky ťažké nákladné vozidlá mali v zmysle normy aspoň jednu hviezdičku. Od októbra 2024 to budú dokonca tri hviezdičky. Kabíny s nízkym vstupom modelov Volvo FM a Volvo FE môžu dosiahnuť hodnotenie až päť hviezdičiek. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o výzvach spojených s výhľadom z nákladných vozidiel v mestskej premávke, môžete si prečítať článok, ktorý sa venuje témam:

  • Ako sa v dôsledku urbanizácie a elektronického obchodovania zvyšuje naliehavosť otázky bezpečnosti nákladných vozidiel
  • Prečo sa vlády a dopravné orgány viac zameriavajú na zvýšenie bezpečnosti nákladných vozidiel jazdiacich v mestách
  •  Aké úpravy na nákladných vozidlách pomáhajú zvýšiť bezpečnosť v mestách