Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Kurz určený pre tých, ktorí pracujú v stavebníctve

Práca v stavebníctve

Jazda v teréne. A vyššie riziko nehôd. Náročnosti stavebného odvetvia sa z pohľadu vodiča nič nevyrovná.

Kurz určený pre tých, ktorí pracujú v stavebníctve

Stavebníctvo je špecifická oblasť podnikania, ktorá vyžaduje špecifické znalosti. Tento kurz je zameraný predovšetkým na nástrahy, s ktorými sa vodiči stretávajú na stavenisku a pri jazde v teréne.

Náše školenie Práca v stavebníctve sa zaoberá vplyvom vodiča na prevádzkyschopnosť a spôsob ovládania a údržby stavebného vozidla tak, aby dochádzalo k čo najmenšiemu opotrebovaniu a minimálnemu poškodeniu. Vodiči sa tiež dozvedia o správnom zaistení rôznych nákladov a o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa personálu, nákladu a vozidiel. Napr. jazda na mäkkom podloží s vysoko umiestneným a pohyblivým ťažiskom zvyšuje riziko prevrátenia vozidla. Ak si vodiči uvedomia riziká a fyzikálne sily pôsobiace na vozidlo, môžu sa vyhnúť mnohým nepríjemným situáciám a možným nehodám.

Školenie pomôže vodičom zvýšiť sebadôveru pri ovládaní vozidla a zároveň sa naučia maximalizovať produktivitu.

Náplň kurzu

 • Ako posilniť osobnú bezpečnosť
 • Techniky jazdy v teréne
 • Riziko prevrátenia
 • Funkcie vozidla pre jazdu v teréne

Prínos kurzu

 • Predchádzanie prestojom a minimalizovanie nákladov na opravy
 • Bezpečnejšie pracovné prostredie
 • Menej nehôd a menšie riziko zranení
 • Zníženie stresu a únavy
 • Väčšia istota pri riadení vozidla a lepší pracovný výkon 

Údaje o kurze

 • Počet hodín započítavaných do školení profesionálnych vodičov
 • Typ výuky
 • Cena kurzu
 • Odporúčanie

Istota pri práci v stavebníctve

Čas a miesto konania jednolitých školení sa dozviete od školiteľa vodičov alebo obchodného zástupcu Volvo Trucks.