Znalosť priemyslu je dôležitým faktorom úspechu

Náš kurz zameraný na podnikanie v preprave a príslušnú legislatívu vám poskytne potrebné vedomosti. Ponúka nový pohľad na vašu úlohu profesionálneho vodiča a poradí vám, ako využiť právne predpisy týkajúce sa pracovného času vodiča a časových úsekov na oddych vo svoj prospech. Preto neváhajte a zvýšte hodnotu vašej spoločnosti.

Obsah kurzu

 • Pochopenie vašej úlohy profesionálneho vodiča  
 • Pohľad na trendy v odvetví
 • Metódy organizácie vašej práce
 • Ekonómia prepravy
 • Pracovný čas vodiča a tachograf

Výhody kurzu

 • Pomáha vytvoriť pozitívny obraz vašej spoločnosti a jej vodičov 
 • Rozširuje poznatky o odvetví dopravy a jeho podmienkach 
 • Lepšie pochopenie toho, ako môžu vodiči prispieť k zlepšeniu ekonomických výsledkov spoločnosti
 • Uľahčuje dosiahnutie efektívneho súladu so zákonmi a predpismi 
 • Prispieva k zlepšeniu jazdnej situácie a znižuje stres.

Podrobnosti kurzu

 • OOS hodín
 • Školiaca metóda
 • Cena kurzu
 • Odporúčanie
Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Jazdite rozumnejšie

Skontaktujte sa s vaším miestnym predajcom spoločnosti Volvo Trucks a informujte sa o rozvrhu a mieste konania nášho najbližšieho kurzu a rezervujte si miesto.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu