Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Znalosť priemyslu je dôležitým faktorom úspechu

Podnikanie v preprave a legislatíva

Maximálna prevádzkyschopnosť, produktivita a zisk – toto všetko môžete docieliť pochopením odvetvia, v ktorom podnikáte. A rolu, ktorú zohráva vodič pre zlepšovanie produktivity vašej spoločnosti.

Znalosť priemyslu je dôležitým faktorom úspechu

Školenie zamerané na podnikanie v preprave a legislatívu vám poskytne všetky potrebné vedomosti. Ponúkne vám nový pohľad na rolu profesionálneho vodiča a rôzne typy k tomu, ako využiť legislatívne obmedzenie týkajúce sa pracovného času  a odpočinku vo váš prospech. Preškolený vodič je pre spoločnosť veľkým prínosom. 

Náplň kurzu

  • Pochopenie vašej role profesionálneho vodiča  
  • Pohľad na trendy v odvetví
  • Spôsoby organizácie práce
  • Ekonomické aspekty prepravy
  • Pracovný čas a tachograf

Prínos kurzu

  • Pomoc s vytvorením dobrého mena spoločnosti a jej vodičom 
  • Lepšia znalosť prepravného odvetvia a jeho podmienok 
  • Dôkladnejšie pochopenie spôsobov, akými môžu vodiči prispieť ku zlepšeniu ekonomických výsledkov spoločnosti
  • Účinné spôsoby, ako napĺňať zákony a predpisy
  • Zlepšenie pracovného prostredia a obmedzenia stresu

Údaje o kurze

  • Počet hodín započítavaných do školení profesionálnych vodičov
  • Typ výuky
  • Cena kurzu
  • Odporúčanie

Spoznajte svoju prácu lepšie

Čas a miesto konania jednolitých školení sa dozviete od školiteľa vodičov alebo obchodného zástupcu Volvo Trucks.