Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Znalosť priemyslu je dôležitým faktorom úspechu

Podnikanie v preprave a legislatíva

Maximálna prevádzkyschopnosť, produktivita a zisk – toto všetko môžete docieliť pochopením odvetvia, v ktorom podnikáte. A rolu, ktorú zohráva vodič pre zlepšovanie produktivity vašej spoločnosti.

Znalosť priemyslu je dôležitým faktorom úspechu

Školenie zamerané na podnikanie v preprave a legislatívu vám poskytne všetky potrebné vedomosti. Ponúkne vám nový pohľad na rolu profesionálneho vodiča a rôzne typy k tomu, ako využiť legislatívne obmedzenie týkajúce sa pracovného času  a odpočinku vo váš prospech. Preškolený vodič je pre spoločnosť veľkým prínosom. 

Náplň kurzu

 • Pochopenie vašej role profesionálneho vodiča  
 • Pohľad na trendy v odvetví
 • Spôsoby organizácie práce
 • Ekonomické aspekty prepravy
 • Pracovný čas a tachograf

Prínos kurzu

 • Pomoc s vytvorením dobrého mena spoločnosti a jej vodičom 
 • Lepšia znalosť prepravného odvetvia a jeho podmienok 
 • Dôkladnejšie pochopenie spôsobov, akými môžu vodiči prispieť ku zlepšeniu ekonomických výsledkov spoločnosti
 • Účinné spôsoby, ako napĺňať zákony a predpisy
 • Zlepšenie pracovného prostredia a obmedzenia stresu

Údaje o kurze

 • Počet hodín započítavaných do školení profesionálnych vodičov
 • Typ výuky
 • Cena kurzu
 • Odporúčanie

Spoznajte svoju prácu lepšie

Čas a miesto konania jednolitých školení sa dozviete od školiteľa vodičov alebo obchodného zástupcu Volvo Trucks.