Trucks

Podnikanie v preprave a legislatíva

Maximalizovanie prevádzkyschopnosti, produktivity a zisku – vychádza z porozumenia vášho podniku a odvetvia. Rovnako ako úlohy, ktorú vodič zohráva v rámci zlepšovania produktivity vašej spoločnosti.

Školenie zamerané na podnikanie v preprave a legislatívu vám poskytne všetky potrebné vedomosti. Ponúkne vám nový pohľad na rolu profesionálneho vodiča a rôzne typy k tomu, ako využiť legislatívne obmedzenie týkajúce sa pracovného času  a odpočinku vo váš prospech. Preškolený vodič je pre spoločnosť veľkým prínosom. 

Náplň kurzu

 • Pochopenie vašej role profesionálneho vodiča  
 • Pohľad na trendy v odvetví
 • Spôsoby organizácie práce
 • Ekonomické aspekty prepravy
 • Pracovný čas a tachograf

Výhody kurzu
 

 • Pomoc s vytvorením dobrého mena spoločnosti a jej vodičom 
 • Lepšia znalosť prepravného odvetvia a jeho podmienok 
 • Dôkladnejšie pochopenie spôsobov, akými môžu vodiči prispieť ku zlepšeniu ekonomických výsledkov spoločnosti
 • Účinné spôsoby, ako napĺňať zákony a predpisy
 • Zlepšenie pracovného prostredia a obmedzenia stresu

Podrobnosti kurzu
 

 • Počet hodín započítavaných do školení profesionálnych vodičov
 • Školiaca metóda
 • Cena kurzu
 • Kód kurzu

Spoznajte svoju prácu lepšie

Čas a miesto konania jednotlivých školení sa dozviete od obchodného zástupcu Volvo Trucks, u ktorého sa bude môcť na školenie aj prihlásiť.