Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Zistite viac o tom, ako môže vaša technika jazdy zvýšiť vašu efektívnosť

hospodárna jazda

Sačí zopár dobrých rád k predvídaniu dopravnej situácie, využitiu vozidla a šýlu brzdenia a môžete výrazne zlepšiť nielen úspornosť jazdy, ale aj ziskovosť spoločnosti.

Zistite viac o tom, ako môže vaša technika jazdy zvýšiť vašu efektívnosť

Na našom kurze hospodárnej jazdy sa dozviete, ako využívať všetky výhody vášho vozidla. Kurz v sebe spája najnovšie teórie, praktické analýzy a rady - všetko je prispôsobené zameraniu vašej prepravnej spoločnosti. Výsledkom bude zníženie spotreby paliva až o 10 %, takže to môže byť jedna z najlepších investícií, ktorú ste kedy urobili. 

Náplň kurzu

 • Ako návyky vodiča ovplyvňujú spotrebu paliva
 • Teória bezpečnej a hospodárnej jazdy
 • Úvod k funkciám vozidlá a technikám riadenia
 • Vyhodnotenie vašej techniky jazdy a poradenstvo 
 • Vplyv vašej techniky jazdy na životné prostredie

Prínos kurzu

 • Nižšie náklady na pohonné hmoty, AdBlue a údržbu vozidla
 • Menšie napätie a únava
 • Lepšie využitie vozidla
 • Vyššia bezpečnosť
 • Nižšie riziko poranenia a poškodenia vozidla
 • Nižší dopad na životné prostredie

Údaje o kurze

 • Počet hodín započítavaných do školení profesionálnych vodičov
 • Typ výuky
 • Cena kurzu
 • Odporúčanie

Jazdite hospodárnejšie

Čas a miesto konania jednotlivých škoení sa dozviete od školiteľa vodičov alebo obchodného zástupcu Volvo Trucks.