Bezpečná preprava je zárukou ziskovosti

Náš kurz Bezpečná preprava čerpá z dlhoročného výskumu spoločnosti Volvo s cieľom pomôcť vám zvýšiť bezpečnosť nakladania. Preskúmame sily pôsobiace v pohybujúcom sa vozidle, rôzne typy zariadení na zabezpečenie nákladu a nástroje na manipuláciu s tovarom, ako aj predpisy, ktoré by mal ovládať každý vodič. Z kurzu si odnesiete aj poznatky o stratégiách na ochranu proti krádeži.

Obsah kurzu

 • Rozmiestnenie a zabezpečenie nákladu
 • Riziká pri nakladaní, vrátane šmýkania, trenia a prevracania sa
 • Metódy zabezpečenia, ako napríklad viazanie, zablokovanie a zabezpečenie klinom
 • Užitočné zaťaženie a rozloženie nákladu
 • Sily pôsobiace na náklad
 • Vybavenie používané na zabezpečenie nákladu
 • Povinnosti – legislatíva a zodpovednosti
 • Zabezpečenie nákladu
 • Techniky na predchádzanie trestnej činnosti 

Výhody kurzu

 • Bezpečnejšia manipulácia s nákladom
 • Zvýšená bezpečnosť vodiča a dopravy
 • Menšie riziko škôd alebo prípadov straty tovaru a poškodenia vozidla
 • Znalosť metód na efektívne predchádzanie krádežiam
 • Menej pokút a nižšie náklady na poistenie 

Podrobnosti kurzu

 • OOS hodín
 • Školiaca metóda
 • Cena kurzu
 • Odporúčanie
Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Jazdite bezpečnejšie

Skontaktujte sa s vaším miestnym predajcom spoločnosti Volvo Trucks a informujte sa o rozvrhu a mieste konania nášho najbližšieho kurzu a rezervujte si miesto.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu