Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Bezpečná preprava je zárukou ziskovosti

Bezpečná preprava

Každý vodič vie, že nakládku je potrebné urobiť správne. Nesprávne rozložený či nezaistený náklad môže spôsobiť nehodu či poškodenie tovaru, môže byť ukradnutý alebo za neho môže byť vodič pokutovaný. To všetko vplýva na spokojnosť zákazníka a vašu ziskovosť. 

Bezpečná preprava je zárukou ziskovosti

Školenie Bezpečná preprava je zostavené na základe poznatkov z mnohoročného výskumu spoločnosti Volvo Trucks. Správne rozloženie a zaistenie nákladu je veľmi dôležité. Pozrieme sa na sily pôsobiace vo vnútri pohybujúceho sa vozidla, na rôzne zariadenia pre zaistenie nákladu a nástroje pre manipuláciu s tovarom. Zameriame sa aj na predpisy, ktoré by mal ovládať každý vodič. A nakoniec sa oboznámite s princípmi ochrany pred krádežou. 

Náplň kurzu

 • Rozmiestnenie a zabezpečenie nákladu
 • Riziká pri nakladaní - šmýkania, trenia a prevracania sa
 • Spôsoby zaistenia - viazanie, zablokovanie a zaklínovanie
 • Užitočné zaťaženie a rozloženie nákladu
 • Sily pôsobiace na náklad
 • Vybavenie používané na zabezpečenie nákladu
 • Záväzky – legislatíva a zodpovednosti
 • Zabezpečenie nákladu
 • Techniky prevencie kriminality

Prínos kurzu

 • Bezpečnejšia manipulácia s nákladom
 • Vyššia bezpečnosť vodiča a dopravy
 • Menej poškodení či strát tovaru a obmedzenie poškodenia vozidla
 • Znalosť na efektívne predchádzanie krádežiam
 • Menej pokút a nižšie náklady na poistenie 

Údaje o kurze

 • Počet hodín započítavaných do školení profesionálnych vodičov
 • Typ výuky
 • Cena kurzu
 • Odporúčanie

Bezpečnejšie riadenie

Čas a miesto konania jednolitých školení sa dozviete od školiteľa vodičov alebo obchodného zástupcu Volvo Trucks.