Trucks

Energia a životné prostredie

Špeciálne pre elektrické nákladné vozidlá


Podpora Energia a životné prostredie je základným nástrojom Volvo Connect pre správcov vozových parkov, ktorí chcú zvýšiť produktivitu a energetickú efektivitu svojich elektrických nákladných vozidiel. Táto služba, ktorá je k dispozícii iba so systémom správy vozového parku Dynafleet, poskytuje jasný prehľad o využívaní elektrických vozidiel, vrátane spotreby energie, prejdenej vzdialenosti a oveľa viac. Prispôsobené správy umožňujú jednoducho monitorovať výkon vozidiel a efektívnosť vodičov, ako aj rýchlo identifikovať a sledovať možnosti zlepšenia. Funkcia Inštrukcie pre vodiča je voliteľná a ponúka vodičom spätnú väzbu o ich efektivite v reálnom čase a predstavuje skvelý spôsob, ako zlepšiť a zachovať správnu techniku jazdy.

Prečo služba Energia a životné prostredie?

Ako najlepšie využiť elektrické nákladné vozidlo? Kľúčom je maximalizovať čas medzi zastávkami na nabitie. Ale pri toľkých rôznych faktoroch, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie, od typu trasy, až po zručnosť vodičov, môže byť hľadanie možností zlepšenia náročnejšie. Služba Energia a životné prostredie poskytuje správcom vozového parku typy na optimalizáciu svojich vozidiel.

• Nadobudnite jasný prehľad o spotrebe energie, prejdenej vzdialenosti a ďalšie relevantné informácie o vozidlách a vodičoch

• Získajte podrobné správy o spotrebe energie, ktoré umožňujú identifikovať potenciálne oblasti pre zníženie nákladov a podporujú konzistentné úspory v priebehu času

• Pravidelne dostávajte automatizované a prispôsobené e-mailové správy

• Sledujte výkon vodiča a vozového parku z akéhokoľvek smart zariadenia

• Vyberte si voliteľnú funkciu Inštrukcie pre vodiča na zlepšenie a udržanie výkonu a energetickej efektivity vodiča (vyžaduje INFODF alebo INFONDF)

Prispôsobené správy zlepšujú výkonnosť vozového parku

Dynafleet Energia a životné prostredie udržiava manažérov vozového parku o krok vpred vďaka prispôsobeným správam pokrývajúcim viac ako 100 parametrov prispôsobených pre elektrické nákladné vozidlá vrátane spotreby energie, používania bŕzd, státia a topografie trasy. Prihláste sa na odber správ e-mailom, aby ste mohli pohodlne sledovať výkonnosť svojho vozového parku, vozidiel a vodičov. Ak chcete zdieľať informácie, exportujte výsledky do súborov PDF a Excel, alebo zdieľajte správu priamo z Volvo Connect.

Funkcia Inštrukcie pre vodiča zlepšuje techniku jazdy

Funkcia Inštrukcie pre vodiča pomáha vodičom zlepšiť techniku jazdy prostredníctvom skóre energetickej efektivity, ktoré sa aktualizuje v reálnom čase počas jazdy s elektrickým nákladným vozidlom. Tipy a odporúčania na obrazovke pomáhajú vodičovi identifikovať oblasti, kde bude mať zmena techniky jazdy pozitívny vplyv. Táto funkcia je voliteľná v službe Dynafleet Energia a životné prostredie a vyžaduje INFODF alebo INFONDF.

Ako funguje skóre energetickej účinnosti?

Skóre energetickej účinnosti má rozsah 0 – 100 a zobrazuje výkon nákladného vozidla a vodiča z hľadiska energetickej účinnosti v štyroch kľúčových oblastiach:

• Predvídanie a používanie bŕzd

• Využitie hnacej línie

• Rýchlosť

• Státie

Skóre energetickej účinnosti tiež umožňuje porovnávať rôzne segmenty prepravy (napr. stavebníctvo a distribúcia).

Správa o energetickej efektivite a aplikácia Volvo Connect

Správa o energetickej efektivite je interaktívny nástroj na analýzu efektívnosti celého vozového parku, jednotlivých vozidiel alebo vodičov. Prehľad poskytuje okamžitú spätnú väzbu o možných oblastiach zlepšenia. Vozidlá a vodiči sú zoradení na základe ich skóre. Správa o trendoch kombinuje skóre energetickej účinnosti so spotrebou energie po dobu až 13 mesiacov a umožňuje sledovať výsledky v priebehu času. Zjednodušený prehľad služby Energia a životné prostredie máte vždy po ruke prostredníctvom mobilnej aplikácie Volvo Connect.

Ďalšie služby pre elektrické nákladné vozidlá

Dokonalý balík

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám pomôže nájsť najlepší balík Dynafleet pre vaše podnikanie.