Trucks

Helena Knappe Markus Fabiansson
2024-02-19
Úspora paliva
Authors
Helena Knappe
Manažérka originálnych náhradných dielov Volvo
Markus Fabiansson
Manager Services Offer

Päť spôsobov, ako príslušenstvo a služby Volvo Trucks zlepšujú ekonomiku prevádzky


Znižovanie nákladov na palivo dlhodobo predstavuje výzvu pre všetkých prevádzkovateľov nákladných vozidiel, ale aj kľúč k ich podnikateľskému úspechu. Na celkovej prevádzkovej ekonomike nákladného vozidla sa podieľa viacero faktorov, predovšetkým však spôsob jeho využitia a prevádzkovania. Tu je päť oblastí, v ktorých je príležitosť na ďalšie zníženie nákladov na celkovú prevádzku nákladného vozidla.

Údaje a digitalizácia umožňujú sledovať spotrebu paliva v reálnom čase

1. Zlepšovanie zručností vodiča na základe dát a digitalizácie

Spôsob riadenia nákladného vozidla môže mať výrazný vplyv na spotrebu paliva, resp. energie. Efektivitu napríklad zvyšuje jazda na voľnobeh, minimálne brzdenie a zrýchľovanie, zatiaľ čo zbytočné státie na voľnobeh je plytvaním. Na základe analýzy zhromaždených dát možno identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a realizovať opatrenia k zníženiu spotreby. 

 

Digitálne služby Palivo a životné prostredie a Energia a životné prostredie spoločnosti Volvo Trucks, ktoré sú dostupné prostredníctvom služby Volvo Connect, poskytujú prehľadné výkazy o spotrebe paliva, resp. energie pre jednotlivé vozidlá aj celých vozových parkov. Možno z nich vyčítať niekoľko jazdných parametrov vrátane brzdenia a zrýchľovania, prispôsobovania rýchlosti, predvídania a využívania voľnobehu.

Na základe dát môžu vodiči vylepšiť a zdokonaliť svoje zručnosti a prispieť tak k úspore paliva a energiu.”

„Dokonca aj tí najskúsenejší a najskúsenejší vodiči môžu mať určitý priestor na zlepšenie,” hovorí Markus Fabiansson, manažér ponuky služieb spoločnosti Volvo Trucks. „Na základe dát môžu vodiči vylepšiť a zdokonaliť svoje zručnosti a prispieť tak k úspore paliva a energie.”
 

Zistite viac o tom, ako môže konektivita a analýza dát prispieť k úspornejšej a efektívnejšej jazde.

Servisní technici dokážu riešiť celý rad problémov, ktoré pri zanedbaní zapríčinia zbytočne vysokú spotrebu paliva.

2. Pravidelný servis a aktualizácie softvéru

Dobre udržiavané vozidlo je úsporné vozidlo. Pravidelným servisom môžu technici riešiť problémy, ako je brzdný odpor, zanesené filtre, únik tlaku a paliva, geometria kolies a ďalšie problémy, ktoré pri zanedbaní môžu zvyšovať spotrebu paliva.

 

Toto platí aj o pravidelných intervaloch výmeny oleja, ktoré zaisťujú minimálne trenie a energetické straty pri zapnutom motore. Okrem tohot je pri servise možné previesť aktualizáciu softvéru, ktorá môže prispieť k zvýšeniu výkonu a zníženiu spotreby paliva. Prečítajte si viac o pozitívnom vplyve pravidelnej údržby na úsporu paliva.

 

Servisná zmluva predstavuje najjednoduchší a najpohodlnejší spôsob zabezpečenia pravidelného servisu a údržby. Zoznámte sa podrobnejšie s ponukou servisných zmluv Volvo alebo kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu Volvo Trucks.
 

3. Správny tlak v pneumatikách

V rámci všeobecných bezpečnostných predpisov EÚ (GSR) sú od roku 2024 systémy monitorovania tlaku v pneumatikách povinné pre všetky nové nákladné vozidlá. Uľahčujú sledovanie tlaku v pneumatikách v reálnom čase prostredníctvom snímačov v každom kolese a tým predchádzajú nehodám zapríčineným pneumatikami. To zvyšuje celkovú bezpečnosť a prevádzkyschopnosť vozidiel.

 

Podhustené pneumatiky tiež vykazujú zvýšený valivý odpor a tým aj zvýšenú spotrebu paliva a energie, preto sa vždy oplatí udržiavať v nich optimálny tlak.

 

Služba monitorovania pneumatík spoločnosti Volvo Trucks v systéme Volvo Connect poskytuje prevádzkovateľom vozového parku kompletný prehľad o ich nákladných vozidlách a návesoch. Tým sa znižuje riziko neočakávaných nákladov a porúch spôsobených pneumatikami. Služba zobrazí upozornenie na podtlak či pretlak, ako aj upozornenia na defekt a detekciu poruchy. Informuje aj o stave batéria senzora a teplote pneumatík a podporuje rozpoznávanie postupného poklesu tlaku. 

Kliknutí na tento odkaz zistíte viac o vplyve valivého odporu a pneumatík na spotrebu paliva.

 

4. Príprava batérií v elektrických vozidlách pomocou aplikácie My Truck

V elektrickom nákladnom vozidle možno batérie pripraviť tak, aby dosahovali maximálneho výkonu i energetickej účinnosti. Pomáha to tiež predĺžiť životnosť batérií. V aplikácii My Truck v smart telefóne nájdete funkciu príprava k prevádzke. Vďaka nej si viete na diaľku prednadstaviť systémy vykurovania kabíny tak, aby sa zapínali automaticky. Takto majú batérie vozidla v čase odchodu optimálnu teplotu.

 

Ďalšie tipy na predĺženie dojazdu elektrického nákladného vozidla nádete v tomto článku. 

Prekonávanie odporu vzduchu významne prispieva k spotrebe paliva nákladného vozidla, ale možno ho minimalizovať pomocou deflektorov, spojlerov a blatníkov.

5. Zlepšenie aerodynamiky na mieru konkrétneho vozidla

Strešné a bočné deflektory, spojlery, blatníky, kryty podvozku a kryty kolies sa môžu podieľať na zlepšení aerodynamiky a úspory paliva. Na dosiahnutie maximálneho zvýšenia účinnosti je však dôležité prispôsobiť príslušenstvo konfigurácii nákladného vozidla a návesu.

 

„Každý krok k vyhladeniu povrchu nákladného vozidla a k eliminácii medzier prispeje k zlepšeniu spotreby paliva”, hovorí Helena Knappe, manažérka pre originálne diely Volvo. „Dôrazne odporúčame používať diely a príslušenstvo od pôvodného výrobcu vozidla, pretože boli navrhnuté tak, aby dokonale ladili s vozidlom a zabezpečili optimálnu aerodynamiku.”

Každý krok k vyhladeniu povrchu nákladného vozidla a k eliminácii medzier prispeje k zlepšeniu spotreby paliva.”

Tento článok obsahuje ďalšie informácie o dôležitosti aerodynamiky. Ak chcete získať viac informácií o niektorej z uvedených služieb, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu Volvo Trucks.

 

Zistite ešte viac o tom, ako môže technológia prispieť k úspornejšej jazde vrátane:

  • Ako konektivita a správna technika jazdy znižujú spotrebu paliva a emisie CO2,
  • Ako aplikovať služby digitálneho školenia vodičov v praxi
  • Ako sa umelá inteligencia a strojové učenie podieľajú na vývoji budúcich služieb pre školenie vodičov