Trucks

Časté dotazy ohľadom
elektrických nákladných vozidiel 

 

Oblasť elektromobility je stále spojená s niekoľkými otázkami. Napríklad, dopad na životné prostredie, nabijanie a dojazd. Nižie nájdete časté otázky a naše odpovede, rozdelené do troch kategórií.

 

Spoločnosť / Udržateľnosť

Produkty a služby

Podnikanie    

Spoločnosť / Udržateľnosť

Elektromobilita sa týka vozidiel – okrem iného osobných vozidiel, autobusov, vlakov a nákladných vozidiel – ktoré sú plne alebo čiastočne poháňané elektrinou, na palube majú prostriedky pre ukladanie energie a sú obvykle dobíjané zo siete. Najpoužívanejším je vozidlo s elektrickou hnacou líniou BEV (batériové elektrické vozidlo), ale existujú aj elektrické vozidlá poháňané vodíkom, tzv. elektrické vozidlá s palivovými článkami (FCEV). Elektromobilita zahŕňa aj nabíjaciu infraštruktúru a podporné služby pre plánovanie dojazdu a trás, ale aj ďalšie funkcie.

Viacero spoločností si stanovuje ambiciózne ciele v oblasti CO2, aby plnili napr. Parížsku dohodu. Jedným zo spôsobov, ako túto cestu dosiahnuť, sú elektrické nákladné vozidlá. Technológiu bezpochyby posúvajú vpred aj prísnejšie predpisy o emisiách, rovnako ako snaha o lepšiu kvalitu ovzdušia a nižšiu úroveň hluku – hlavne vo veľkých mestských oblastiach. Ďalším dôležitým momentom je efektivita prepravy. Elektrické nákladné vozidlá môžu tovar rozvážať v noci aj  mimo špičky a oproti svojím naftovým protikladom majú povolený vstup aj do vnútorných častí budov.

Batériové elektrické vozidlo (BEV) využíva energiu uloženú v akumulátoroch a dobíja sa elektrinou zo siete. Elektrické vozidlo využívajúce technológiu palivových článkov (FCEV) je poháňané vodíkom, ktorého energia sa pri jazde mení na elektrinu.

Dopad elektrického vozidla na životné prostredie je pri jeho používaní veľmi nízky. Počas výroby vozidla je však dopad mierne vyšší. Nákladné vozidlá majú vysokú mieru využitia, takže je možné to rýchlo kompenzovať. Elektrická hnacia línia je energeticky účinnejšia a najnižší dopad na životné prostredie majú vtedy, ak sú dobíjané elektrinou z z obnoviteľných zdrojov. 

Elektrické vozidlo produkuje nulové emisie z výfuku a oproti vozidlu so spaľovacím motorom je taktiež oveľa tichšie. Emisie vznikajú pri výrobe vozidla a počas jeho jazdy – z pneumatík, bŕzd - opotrebovanie povrchu ciest, atď.

Aby bolo možné odpovedať, je potrebné zohľadniť celý životný cyklus vozidla, vrátane surovín, výroby a prevádzky. Pri výrobe elektrického nákladného vozidla vzniká viac emisií CO2, ale pri jeho využívaní je to oveľa menej. Na celkový dopad vozidla na životné prostredie má významný vplyv miestny energetický mix – napr. dostupnosť uhlia oproti veternej alebo slnečnej energii. Ďalšie informácie a presné výpočty vám priblíži kalkulačka na výpočet dopadu na životné prostredie spoločnosti Volvo Trucks.

Áno, asi 90 % dopadu životného cyklu tradičného naftového vozidla na životné prostredie pochádza z prevádzky vozidla. Nákladné vozidlá poháňané elektrinou z obnoviteľných zdrojov majú pri využívaní oveľa nižší dopad. V spoločnosti Volvo tvrdo pracujeme na tom, aby sme sa uistili, že suroviny sa získavajú udržateľným spôsobom a batérie sa vyrábajú s minimálnym dopadom na klímu. Ďalšie informácie a presné výpočty nájdete v kalkulačke pre výpočet dopadu na životné prostredie spoločnosti Volvo Trucks.

Požadujeme, aby všetci naši dodávatelia a ich dodávatelia napĺňali naše hodnoty v oblastiach dodržiavania ľudských práv, životného prostredia a obchodnej etiky. 

Lítiovo-iónové batérie obsahujú určité vzácne suroviny, akými sú ťažké kovy a vzácne kovy. Niektoré vzácne materiály, ktoré možno nájsť v lítiovo-iónových batériách a ďalších súčastiach z oblasti elektromobility, môžu pochádzať zo zdrojov, z ktorých majú priamo či nepriamo prospech ozbrojené skupiny v oblastiach ich pôvodu. Tieto materiály sa často označujú ako konfliktné suroviny. Spoločnosť Volvo Trucks hodnotí celý svoj dodávateľský reťazec, aby zaistila, že všetok tantal, volfrám, telúr, zlato a kobalt používaný v batériách ich nákladných vozidiel pochádzajú z nekonfliktných zdrojov.

Počet batérií na konci životnosti bol doposiaľ pomerne nízky, ale s nárastom výroby elektrifikovaných nákladných vozidiel bude potreba postupov pre recykláciu a opätovné použitie batérií stúpať. Aby sme na to boli pripravení, maximalizuje spoločnosť Volvo Trucks v spolupráci s firmami pôsobiacimi v oblasti odpadu a s ďalšími aktérmi, mieru recyklácie elektrických batérií. Skúmame aj možnosti druhého použití starých batérií. Cieľom je nájsť spôsob, ako predĺžiť ich životnosť v ďalších aplikáciách, ako je ukladanie energie v budovách.B14

K celému životnému cyklu i dodávateľskému reťazcu, vrátane dodávateľov, materiálov, logistiky, výroby i recyklácie máme komplexný prístup. Ten zahŕňa výrobu hnacej línie a batérií, ako aj voľbu používaných materiálov.

To sa v jednotlivých krajinách významne odlišuje. Všeobecne však dostupnosť energie z obnoviteľných zdrojov rýchlo rastie a táto energia je často nákladovo efektívnejšia ako energia z fosílnych palív. Ďalšie informácie o presnom energetickom mixe EÚ nájdete v kalkulačke pre výpočet dopadu na životné prostredie spoločnosti Volvo Trucks.

Veríme, že do roku 2030 bude 50 % všetkých nákladných vozidiel Volvo predaných v Európe elektrických, a to s batériami alebo palivovými článkami.

Z pohľadu odvetvia je cieľom rozvíjať znalosti o tom, ako čo najefektívnejšie využívať všetky technológie – optimalizácia trás, využitie energie batérií, servisné plánovanie a dostupnosť nákladných vozidiel. Z pohľadu spoločnosti je potrebné prechod podporiť stimulmi a poskytnutím nabíjacej infraštruktúry a kapacity siete s cieľom pripojiť vysoký počet vozidiel. Hlavným faktorom je potreba udržateľnej prepravy. To v dohľadnej  budúcnosti zostane najdôležitejšou hnacou silou prechodu na elektrický pohon.

Nabíjanie elektrických vozidiel vyžaduje veľké množstvo energie. Jedným zo spôsobov, ako to zvládnuť, je motivovať užívateľov, aby svoje vozidlá nabíjali počas noci, a inteligentným spôsobom distribuovať a vyrovnávať dopyt energie po veľkých aj miestnych sieťach. Hlavné – ale nevyhnutné – investície teraz prebiehajú v oblasti rozvoja infraštruktúry a v budovaní ďalších nabíjacích staníc. Spočiatku bude treba nabíjať väčšinu nákladných vozidiel na ich domovskej základne. V spoločnosti Volvo zdôrazňujeme, že je potrebné, aby vlády vytvárali stimuly za zriadenie verejných nabíjacích staníc s vysokou kapacitou a dostatočným priestorom pre nákladné vozidlá. 

Starostlivo sledujeme vývoj recyklačných technológií a zúčastňujeme sa niekoľkých projektov, kde sa akumulátory elektrických vozidiel (EV) po dosiahnutí limitu prevádzkovej kapacity využívajú v ďalších odvetviach, ako je ukladanie energie v solárnych systémoch. 

Produkty a služby

Elektrické nákladné vozidlá neprodukujú žiadne výfukové plyny, preto môžu rozvážať aj v bezemisných zónach. Naviac sú tichšie a to im umožňuje jazdiť v mestách počas noci, keď to iné ťažké vozidlá nemajú povolené. Výsledkom je, že elektrické nákladné vozidlá prispievajú k vyššej efektivite podnikania. Môžu byť na cestách aj mimo dopravnej špičky a doručiť tovar rýchlejšie a jednoduchšie. Zvyšujú produktivitu prepravy a vďaka ich tichej prevádzke sa dostanú ešte bližšie ku koncovému bodu dodania. 

V súčasnosti dodávame stredne ťažké elektrické nákladné vozidlá pre distribúciu a zvoz komunálneho odpadu. V Európe ponúkame modely Volvo FL Electric a FE Electric a v USA model Volvo VNR Electric. V máji 2021 sme v Európe zahájili predaj elektrických ťažkých nákladných vozidiel Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX, ktoré sa budú používať pre regionálnu dopravu a mestské stavebné práce. 

Máme pokrokové simulačné nástroje, ktoré vychádzajú z našich skúseností z niekoľkoročného používania elektrických vozidiel v komerčnej prevádzke. Údaje pre naše ťažké nákladné vozidlá vychádzajú z jazdného cyklu regionálnej distribúcie s ťahačom Volvo FH 4×2 s priemernou celkovou hmotnosťou 35 ton. Naše ťažké nákladné vozidlá môžu mať celkovú hmotnosť súpravy až 44 t. 

Pri dodávke nákladného vozidla so zákazníkom starostlivo posúdime trasu a vypočítame, kde bude potrebovať nabíjať, aby bolo možné realizovať prepravné zákazky. Spoločnosť Volvo neustále skúma nové možnosti a spoluprácu týkajúcu sa nabíjania našich vozidiel.

Veríme, že spočiatku sa väčšina nákladných vozidiel bude nabíjať cez noc na domácej základni zákazníka. Ako sa elektrické vozidlá budú rozširovať, vznikne potreba a tým aj príležitosť nabíjať ich na rôznych miestach, ako sú nakladacie rampy, servisné dielne, odpočívadla pre nákladné vozidlá a ďalšie miesta, kde môžu nákladné vozidlá parkovať.

Naše ťažké nákladné vozidlá sa môžu nabíjať striedavým prúdom (napríklad z nabíjacieho boxu), a to až do 43 kW. Ďalej existuje možnosť nabíjania jednosmerným prúdom v systému (stacionárne nabíjacie stanice), ktorý má výkon 250 kW.

Plné nabitie batérií striedavým prúdom trvá približne 9 hodín. Pri nabíjaní jednosmerným prúdom sa doba nabíjania skráti na približne 2 hodiny. Batérie možno nabíjať rýchlejšie až na 80 % kapacity – rovnakým spôsobom ako treba smart telefón. Nabíjačka na konci procesu spomaľuje, aby chránila články batérie.

V tejto chvíli ponúkajú naše elektrické nákladné vozidlá dojazd až 300 km. Dojazd však do značnej miery závisí na vonkajších podmienkach, medzi ktoré patrí počasie a odpor vzduchu, hmotnosť vozidla a jazdný štýl vodiča. Dojazd a životnosť možno predĺžiť využívaním úsporných režimov jazdy, zaškolením vodiča a starostlivým dodržiavaním pokynov pre nabíjanie a správu batérií. Starostlivo monitorujeme situáciu každého zákazníka a navrhujeme možné trasy aj stratégiu nabíjania. Zákazníci môžu pomocou digitálnych nástrojov sledovať a plánovať používanie vozidla, takže je časom možné parametre nabíjania vylepšovať. 

Najrýchlejším spôsobom je jednosmerné nabíjanie až do 250 kW, kde je doba nabíjania pri úplne vybitom stave na plné nabitie približne 2 hodiny.

Vodič môže sledovať stav nabitia na prístrojovom paneli vozidla. Stav nabitia sa dá sledovať aj na diaľku prostredníctvom portálu Volvo Connect, ktorý v rôznych oknách zobrazuje polohu nákladného vozidla i aktuálny stav nabitia. Funkciu sledovania nabitia a rad ďalších užitočných funkcií pre elektrické nákladné vozidlá ponúka aj aplikácie MyTruck spoločnosti Volvo. 

Portál Volvo Connect má funkciu Plánovanie dojazdu a trasy (Route & Range Planning), ktorá umožňuje zákazníkom plánovať trasy a zdieľať ich s vodičom na prístrojovom paneli. To uľahčuje výpočet dojazdovej vzdialenosti a dáva možnosť uskutočniť viac dodávok podľa aktuálneho stavu nabitia. 

Servisná zmluva spoločnosti Volvo na elektrické nákladné vozidlá zahŕňa sledovanie stavu batérií. Cieľom je zaistiť, aby si batérie počas životnosti zachovali svoju kapacitu. Zmluva zaručuje funkčnosť batérií nad rámec dvojročnej záruky hnacej línie vozidla.

Elektrické nákladné vozidlá Volvo spĺňajú rovnako vysoké bezpečnostné štandardy ako ostatné naše nákladné vozidlá a ponúkajú rovnaké bezpečnostné systémy ako naftové modely. Okrem toho sa pri elektrických nákladných vozidlách pridali konkrétne scenáre havárií pre overenie odolnosti batérií a ďalších elektrických súčastí voči poškodeniu. Ďalej sme vyvinuli všetko úsilie, aby sme navrhli 600voltový elektrický systém vozidla tak, aby bol bezpečný počas prevádzky aj pri servise.

Užívatelia sa naučia, ako nákladné vozidlo funguje, a veľmi rýchlo si s dojazdom prestanú robiť starosti. Pokiaľ nabitie batérií klesne počas jazdy na nulu, je k dispozícii určitá kapacita rezervnej energie, ktorá vodičovi pomôže dostať sa do bezpečia.

Používame lítiovo-iónové batérie. Ťažké elektrické nákladné vozidlá budeme spočiatku ponúkať s 5 alebo 6 batériami. Každá batérie má celkovú energiu 90 kWh, čo znamená 450 kWh, resp. 540 kWh celkovej energie. Každá batéria váži 505 kg. 

Batérie montujeme vo vlastných továrňach. Cieľom je zaistiť ich najvyššiu kvalitu a kompletne ich podrobiť skúškam. Celková životnosť sa môže líšiť a bude závisieť od rôznych faktorov, ako je miera využitia, jazdné cykly, nabíjanie atď. Spoločnosť Volvo batérie neustále sleduje a ponúka servisnú zmluvu, ktorá zaručuje ich funkčnosť.

Spoločnosť Volvo skúma a ponúka riešenie pre renováciu, recykláciu a druhý život. Batérie tak bude možné používať pre úplne odlišné účely.

Intervaly údržby sú približne rovnaké, ale servis je v porovnaní s tradičnou hnacou líniou odlišný. Spotreba náhradných dielov závisí od konkrétneho využitia, od oblastí, kde vozidlo jazdí, a od mnohých ďalších faktorov. Vozidlá sú pripojené online a môžu hlásiť stav rôznych súčastí. To znamená, že je možné organizovať servis a údržbu, s cieľom predĺžiť dobu prevádzkyschopnosti.

Všetky obchodné zastúpenia, ktoré predávajú elektrické nákladné vozidlá, sú pripravené prevziať plnú zodpovednosť za technické systémy a funkcie nákladných vozidiel. Mnoho servisných dielní má bohaté skúsenosti s údržbou elektrických autobusov.

Ak porovnáme elektrické nákladné vozidlá s vozidlami so spaľovacím motorom, líšia sa priebehom výkonovej krivky. Nástup výkonu začína hneď po zošliapnutí plynového pedálu. K úplne inému zážitku z jazdy prispieva aj skutočnosť, že elektrické nákladné vozidlá majú menej prevodových stupňov.

Elektrické nákladné vozidlá produkujú menej vibrácií a sú tichšie. Vďaka tomu dokážu ponúknuť pohodlnejšiu a uvoľnenejšiu jazdu.

Ak máte záujem o skúšobnú jazdu, obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu Volvo Trucks.

Ekosystém je kombináciou skupiny hardvéru, služieb a ľudí zodpovedných nielen za sledovanie a zabezpečovanie funkcií a dojazdu vozidla, ale aj za zabezpečovanie spoľahlivosti dodávok pre zákazníkov. Patria sem oblasti ako nabíjanie, plánovanie služieb a vzdialená diagnostika vozidla a softvérové služby pre optimalizáciu trás a dojazdu.

Prvé plne elektrické nákladné vozidlá sme zákazníkom dodali v roku 2018, ale hybridné nákladné vozidlá, ktoré sú poháňané kombináciou elektriny a iných palív, sme začali predávať už skôr. S elektrickými vozidlami majú bohaté skúsenosti aj ostatné súčasti skupiny Volvo, prevažne Volvo Buses.

Naše elektrické nákladné vozidlá zdieľajú platformu s ostatnými hnacími líniami a spĺňajú rovnako vysoké štandardy kvality. Dôkladne preškolení zamestnanci spoločnosti Volvo pomôžu zákazníkom nakonfigurovať nákladné vozidlá tak, aby spĺňali ich špecifické požiadavky. Ďalej zaistia aj odbornú podporu, akonáhle začnú prepravné spoločnosti nákladné vozidlá prevádzkovať. Batérie a celkový stav vozidiel sa neustále monitoruje, aby bolo možné včas identifikovať všetky opatrenia, ktoré je potrebné vykonať počas najbližšej servisnej prehliadky.

Aby bolo možné používať elektrické nákladné vozidlá čo najefektívnejšie, je nevyhnutné ponúknuť efektívne riešenie nabíjania. Budeme podporovať našich zákazníkov poskytovaním odborných znalostí, poradenstva aj komplexných riešení. Ďalšie podrobnosti s rôznymi ponukami predstavíme v priebehu druhej polovice 2021.

Nabíjaním jednosmerným prúdom do 250 kW (600–750 V) typu CCS2 a nabíjaním striedavým prúdom do 43 kW typu 2.

Podnikanie

Nízka úroveň emisií CO2, častíc aj hluku umožňuje prepravu tovaru v bezemisných zónach v dobe, keď nie je možné využívať bežné nákladné vozidlá s tradičnými hnacími líniami. Výhodou sú častejšie a rýchlejšie dodávky tovaru počas jednej zmeny. V kombinácii s nulovými emisiami výfukových plynov to vedie k lepším pracovným podmienkam pre vodiča a menším dopadom na životné prostredie. Tovar možno doručiť až do vnútra budov. Veľkým prínosom jazdy s elektrickými vozidlami je nižšia úroveň vibrácií a živšia akcelerácia. 

Plne elektrické nákladné vozidlá sú ideálne na prepravu tovaru v mestách a ich okolí po vopred stanovených trasách, ktoré počítajú s návratom na domovskú základňu ku koncu pracovného dňa kvôli nabíjaniu. 

Rozvoz tovaru, mestská výstavba a zvoz odpadu (často pre mestské a obecné úrady) sú príklady segmentov, v ktorých sa elektrické nákladné vozidlá uplatnili najskôr. Avšak kapacita ťažkých nákladných vozidiel Volvo teraz umožňuje zabezpečiť prepravu tovarov aj medzi mestami. 

Elektrifikácia v uplatňovaní vozidiel využívajúcich batérie a vozidiel s palivovými článkami bude možná stále vo viacerých segmentoch. V súčasnej dobe sa to netýka diaľkovej prepravy, a to kvôli nedostatočnej nabíjacej infraštruktúre, a odvetvia ťažkej dopravy, ako je drevársky, stavebný a ťažobný priemysel. 

Spočiatku budú elektrické nákladné vozidlá vyžadovať vyššiu investíciu ako porovnateľné naftové modely. Sme však v prechodovej fáze medzi fosílnymi palivami a dlhodobo udržateľnými dopravnými riešeniami a očakáva sa, že náklady na nové technológie budú časom klesať vďaka vyšším úsporám plynúcim z rozsahu produkcie. 

Hlavne veľké prepravné spoločnosti začínajú pociťovať tlak zo strany objednávateľov prepravy aj od koncových spotrebiteľov, aby ponúkali udržateľné dopravné riešenie. Stále viac firiem chce znížiť svoje emisie CO2 a prispieť k udržateľnejšej spoločnosti. Spoločnostiam, ktoré chcú do prepravy zahrnúť miesta a časy, čo nie je možné s vozidlami na fosílne palivá, sa otvárajú nové obchodné príležitosti. Stále viac miest zavádza zóny s nulovými emisiami, kde majú povolenie iba elektrické vozidlá. Diskutuje sa aj o daniach, ktoré podporia prechod spoločnosti na neutrálnejšiu uhlíkovú stopu.

Pre naše elektrické vozidlá budeme aj naďalej ponúkať všetky naše doterajšie riešenia: platba v hotovosti, leasing a prenájom. Riešenia sa prispôsobí potrebám každého jednotlivého zákazníka. 

Spoločnosť Volvo Trucks ponúka kompletný modelový rad elektrických nákladných vozidiel - Volvo FH Electric, Volvo FM Electric, Volvo FMX Electric, Volvo FE Electric a Volvo FL Electric - určené pre rôzne oblasti využitia. Ďalšie informácie získate u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Volvo Trucks. 

Sériová výroba európskych ťažkých nákladných vozidiel Volvo FM, FMX a FH bola zahájená v roku 2022. Ďalšie informácie získate u obchodného zástupcu spoločnosti Volvo Trucks. 

Doba návratnosti veľmi závisí od segmentu a trhu. Prevádzka elektrických nákladných vozidiel môže otvárať nové obchodné príležitosti. Ich ekonomická životaschopnosť sa bude časom zvyšovať vďaka úsporám vyplývajúcich z rozsahu produkcie, ako aj vývojom rôznych segmentov. Napríklad, zvýšený dopyt a legislatíva budú pre využívanie elektrických nákladných vozidiel pre mestskú distribúciu a zvoz odpadu oveľa atraktívnejšie. Nízke variabilné náklady povedú pri častejšom využívaní vozidla k väčšej ziskovosti. Akonáhle sa vysoká počiatočná investícia splatí, nízke variabilné náklady na elektrické nákladné vozidlá budú mať pozitívny dopad na ziskovosť.

Rentabilita úzko súvisí s typom prepravy. Elektrické nákladné vozidlá majú vyššie počiatočné náklady, no dopravným spoločnostiam ponúkajú nové príležitosti k zvýšeniu produktivity a otvárajú nové oblastí podnikania. Môžu napríklad fungovať mimo špičku a efektívnejšie ako ich konkurenti vychádzať v ústrety nárokom mestských úradov a ďalších zákazníkov. Nízke variabilné náklady pri častejšom využívaní vozidla povedú k vyššej ziskovosti. Akonáhle sa vysoká vstupná investícia splatí, nízke variabilné náklady na elektrické nákladné vozidlá začnú pozitívne ovplyvňovať ziskovosť.

Ďalšie informácie o dostupných možnostiach získate od miestnych poskytovateľov energie.

Elektrické vozidlá by sa mali v ideálnom prípade nabíjať cez noc na domovskej základni – tak budú náklady na energiu najnižšie. Trasy by ste mali starostlivo naplánovať a dostupnú energetickú kapacitu tak využiť čo najlepšie. Inak platia rovnaké princípy ako u iných typov nákladných vozidiel. S cieľom zaistiť najlepší možný výkon a dostupnosť vozidla, je dôležité nakonfigurovať ho pre danú činnosť, jazdiť hospodárne a nastaviť individuálny plán údržby. 

Objednať si môžete stredne ťažké elektrické modely - Volvo FL Electric a Volvo FE Electric vhodné pre lokálnu distribúciu, zvoz komunálneho odpadu a ľahké stavebníctvo. Rovnako si môžete objednať aj ťažké elektrické modely - Volvo FM Electric, Volvo FMX Electric a Volvo FH Electric vhodné pre medzimestskú prepravu, stavebníctvo a iné aplikácie. Ďalšie informácie získate u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Volvo Trucks. 

Väčšina krajín EÚ ponúka určité stimuly na podporu využívania ekologickejších technológií, ktorých príkladom môžu byť práve elektrické nákladné vozidlá. Ďalšie informácie Vám poskytne miestny obchodný zástupca spoločnosti Volvo Trucks. 

Náklady na energii sa v rôznych krajinách veľmi líšia. Zvyčajne je ekonomickejšie nechať nákladné vozidlo nabíjať v noci na domácej základni. Ak však chcete nájsť najlepšie riešenie z finančného aj environmentálneho hľadiska, obráťte sa na miestneho dodávateľa energie.

Batériové elektrické vozidlá (BEV) pravdepodobne budú v budúcnosti zabezpečovať veľkú časť mestskej aj regionálnej prepravy. Dôvodom bude finančná a ekologická efektívnosť. Možno s istotou povedať, že elektrická mobilita bude pretrvávať. Technológia sa osvedčila v autobusoch, osobných vozidlách a v iných strojových zariadeniach. V doprave sa často stretávame s názorom, že pri prechodu na budúcnosť bez fosílnych palív budú hrať zásadnú úlohu batériové elektrické nákladné vozidlá a na dlhších trasách vodíkové elektrické nákladné vozidlá.

Áno, budeme aj naďalej ponúkať rad rôznych hnacích línií a navrhneme najvhodnejšie riešenie pre každého jednotlivého zákazníka i geografickú polohu. Budeme dodávať nákladné vozidlá so stále účinnejšími spaľovacími motormi, nákladné vozidlá na plynový pohon, plne elektrické nákladné vozidlá a nákladné vozidlá s palivovými článkami. 

Naše elektrické nákladné vozidlá ponúkame so servisnými zmluvami Volvo Gold, čo znamená, že náklady na údržbu budú zahrnuté do celkových nákladov na vlastníctvo. Zaistíme, aby celkové náklady na vlastníctvo boli konkurencieschopné.

To závisí od použitia a špecifikácie vozidla. Batérie zvyšujú váhu, čo EÚ pomáha kompenzovať tým, že povolenú celkovú hmotnosť súpravy zvyšuje až o 1 tonu. Rozhodovanie a realizácia je na každej jednotlivej krajine. 

Aby bolo možné urobiť porovnanie, je všeobecne potrebné pozrieť sa na celkové náklady na vlastníctvo. Elektrické nákladné vozidlá často ponúkajú aj nové obchodné príležitosti, pretože môžu jazdiť na také miesta a v takých časoch, ktoré s vozidlami na fosílne palivá nemožno obslúžiť. Stále viac miest zavádza zóny s nulovými emisiami, kde je povolený vstup len elektrickým vozidlám. Prechod na elektrické nákladné vozidlá znamená pre prepravnú spoločnosť vyššie vstupné investície, no potom nasledujú výrazne nižšie prevádzkové náklady. Komplexné riešenie je nutné analyzovať spoločne s miestnymi zákazníkmi. Rovnako veríme, že vstupné investície časom začnú klesať so zvýšeným objemom a znížením ceny batérií.  

V roku 2019 sme v Európe zahájili výrobu modelov Volvo FL Electric a Volvo FE Electric. Koncom roka 2020 sme v Severnej Amerike spustili predaj modelu Volvo VNR. Predaj európskych modelov ťažkých nákladných vozidiel začal v roku 2021 a sériová výroba je naplánovaná v roku 2022. 

Preskúmajte ponuku našich elektrických nákladných vozidiel

Chcete sa dozvedieť viac o prechode na elektrinu?

Máte nejaké otázky?

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám ich ochotne zodpovie. Zastavte sa v Truck Centre, zavolajte alebo ho požiadajte, aby prišiel k vám.