Trucks

PRÁVA DÁTOVÝCH SUBJEKTOV

Vaše práva na ochranu údajov

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom. Máte tiež právo požiadať spoločnosť VOLVO o opravu alebo odstránenie vašich osobných údajov alebo obmedziť ich spracúvanie. Môžete tiež podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO alebo požiadať o ich portabilitu. Majte však na pamäti, že spoločnosť VOLVO nemusí byť vždy povinná vyhovieť požiadavke na odstránenie, obmedzenie, podanie námietky alebo portabilitu údajov. Rozhodnutie sa bude vykonávať individuálne pre každý prípad na základe právnych záväzkov spoločnosti VOLVO a výnimiek z takýchto práv.

Majte, prosím, na pamäti, že ak chcete požiadať o opravu údajov týkajúcu sa bežnej zmeny/aktualizácie údajov na oddelení ľudských zdrojov, napríklad zmenu mena v prípade sobáša alebo zmenu trvalého pobytu v prípade presťahovania sa, použite štandardné postupy oddelenia ľudských zdrojov. Informácie o príslušných postupoch nájdete v centre pre zamestnancov v systéme Violin. Môžete tiež kontaktovať oddelenie ľudských zdrojov alebo svojho manažéra a požiadať ich o podporu.

Ak chcete využiť niektoré zo svojich práv, vyplňte nižšie uvedený formulár.

Po vyplnení formulár zašlite do kancelárie GPO poštou alebo e-mailom. Nezabudnite priložiť dokumenty potvrdzujúce vašu identitu.

Adresa na zaslane žiadosti:

  • E-mailová adresa: gpo.office@volvo.com
  • Poštová zásielka
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Švédsko

V prípade otázok týkajúcich sa podania žiadosti, prosím, kontaktujte kanceláriu GPO jedným z nasledovných spôsobov:

POŽIADAŤ O ŠABLÓNY

Zástupca zákazníka Format DOCX Size 69 KB
Zástupca dodávateľa Format DOCX Size 68 KB
Zamestnanec (súčasný) Format DOCX Size 64 KB